Wyszukiwarka szkoleń
Data od
Szkolenie od
Ok
Data do
Szkolenie do
Ok
Kategorie
Kategorie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
bhp
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • bhp
 • okresowe
 • ppoż
inne
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • inne
 • zamówienia publiczne
komputerowe
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • access
 • ECCC
 • ECDL - advanced
 • ECDL - CORE
 • ECDL - e-Citizen
 • ECDL - e-Guardian
 • ECDL - start
 • excel
 • grafika komputerowa
 • inne
 • power point
 • word
metodyka
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • metodyka
miękkie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • sprzedaż
 • umiejętności osobiste
 • ZZL
ochrona środowiska
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • inne
 • odpady
 • opłaty
 • sprawozdawczość
pierwsza pomoc
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • pierwsza pomoc
prawo pracy
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • czas pracy
 • dokumentacja pracownicza
 • inne
 • kurs personalny
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
 • obowiązki i prawa pracowników
 • prawo pracy
 • prawo pracy dla menedżerów
 • ubezpieczenia społeczne
 • wynagrodzenie za pracę
 • zamówienia publiczne
 • ZFŚS
rachunkowość i finanse
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • biznes plan
 • inne
 • kursy przygotowujące do zawodu Księgowy
 • podatek VAT
 • podatki dochodowe
 • podróże służbowe
 • rachunkowość zarządcza
 • ubezpieczenia społeczne
szkolenia w budownictwie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • szkolenia w budownictwie
szkolenia zawodowe
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • ADR
 • azbest
 • inne
 • prace na wysokości
 • spawanie
 • wózki
Ok
Miasta
Miasta
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gorzów Wlkp.
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Łódź
 • Lublin
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Radom
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
Ok
Wyszukiwarka szkoleń
bhp
Szkolenie okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pracujących przy wyrobach zawierających azbest
Szkolenie bhp dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy
Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z uwzględnieniem pracy na wysokości
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp
inne
Carving – dekoracje z owoców i warzyw
Obsługa reklamacji - rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność za niezgodność towaru
Planowanie produkcji
Przeciwdziałanie mobingowi i etyka w pracy
Sekretariat jako profesjonalne narzędzie funkcjonowania firmy
Zamówienia publiczne w praktyce
komputerowe
Excel dla pracowników działów kadrowo-płacowych
Komputer i Internet od podstaw
Kosztorysowanie robót budowlanych
MS Excel - poziom podstawowy
MS Excel - poziom zaawansowany
MS Excel – poziom średniozaawansowany
MS PowerPoint – tworzenie profesjonalnej prezentacji
MS Word - poziom podstawowy
MS Word - poziom zaawansowany
Microsoft Excel dla księgowych
Program Płatnik (wersja 9.01.001) - warsztaty komputerowe
metodyka
Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
miękkie
11 powodów dlaczego Twój marketing nie działa… czyli remedium na kulejący biznes.
Aktywna sprzedaż i obsługa klienta
Komunikacja i asertywność w pracy
Profesjonalny asystent - Profesjonalna asystentka
Systemy ocen pracowniczych
Trening umiejętności interpersonalnych dla pracowników
Warsztaty prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu.
Zarządzać lepiej (inaczej) niż dotąd
ochrona środowiska
ABC ochrony środowiska w każdej firmie
Aktualne zasady gospodarowania odpadami - obowiązki przedsiębiorców
Jak skutecznie przygotować się do kontroli WIOŚ w firmie i uniknąć sankcji karnych?
Nowa ustawa o odpadach
Nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami w Ustawie o odpadach
Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sposoby ich naliczania. Raportowanie do KOBiZE
Praktyczne informacje o Prawie ochrony środowiska dla przedsiebiorców- ewidencja, sprawozdania, naliczanie opłat, uzyskiwanie pozwoleń.
Raportowanie do KOBiZE – System Zarządzania Emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – obowiązki przedsiębiorców
SANKCJE KARNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
Wakacyjne szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci
prawo pracy
Aktualne prawo pracy - urlopy rodzicielskie, czas pracy , podróże służbowe
Czas pracy
Czas pracy kierowców
Czas pracy kierowców a transport drogowy
Czas pracy – ewidencja i grafiki czasu pracy
Dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywania stosunków pracy – aspekty prawne w ujęciu praktycznym dla kadry zarządzającej.
Kurs specjalistów personalnych i działów kadr
Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym
Kurs umiejętności zawodowych specjalisty ds. kadr
Kurs umiejętności zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących z warsztatami i obsługą programu „Płatnik”.
Ochrona danych osobowych - pracowników i monitoring w środowisku pracy
Ochrona danych osobowych- szkolenie dedykowane do działów personalnych
PIP w zakładzie pracy - przygotowanie się do kontroli
PRAWO PRACY W 2014 ROKU z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk MPIPS, PIP, GIODO.
Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2014 roku
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników, od których należy odprowadzić składki, a które jedynie opodatkować? - warsztaty praktyczne
Praktyczne naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom - warsztaty
Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym
Prawo Pracy 2013. Najnowsze regulacje prawne.
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy i czas pracy - najnowsze przepisy
Prawo pracy od A do Z - 2014r.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia w okresie zatrudnienia
Uprawnienia rodzicielskie - najnowsze zmiany w przepisach od 17.06.2013r.
Urlopy
Urlopy pracownicze
Ustanie stosunku pracy i zmiany warunków umowy
Warsztaty z czasu pracy – zastosowanie regulacji kodeksowych, analiza przypadków i rozwiązywanie problemów praktycznych.
Wynagrodzenia dla wymagających. Wyjaśnienie niestandardowych, trudnych przypadków
Zakładowa działalność socjalna w 2014 roku
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2014 z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa SN
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty przetargowej
Zamówienia publiczne dla początkujących
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego po zmianach od 17.06.2013 roku
Zatrudnianie pracobiorców
Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego
rachunkowość i finanse
ABC przedsiębiorczości
E-HANDEL - przepisy prawa podatkowego oraz inne akty prawne regulujące funkcjonowanie sklepu internetowego
Kurs kasjera złotowo -walutowego
Nowy Płatnik 9.01.001 – zmiany w programie
Poznać i zrozumieć podatek VAT. Teoria, praktyka i warsztaty.
Rozliczanie umów cywilnoprawnych
Umowy cywilnoprawne - należności i ubezpieczenia
Zasady wystawiania i korygowania faktur po zamianach od 1.04.2014r. Delegacje, samochody a VAT.
szkolenia zawodowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, które zawierają sześciofluorek siarki
Elektryk na uprawnienia E do 1kV
Kurs kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
Kurs obsługi podestów ruchomych
Kurs spawania blach i rur metodą MAG
Kurs spawania blach i rur metodą TIG
Obsługa suwnic I stopnia
Obsługa suwnic II stopnia
Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych
Szkolenie dla osób zajmujacych się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych - G1
Szkolenie podstawowe w zakresie przygotowania do pracy na wysokości
Szkolenie pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3”
Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło – „G2”
SEKA S.A.
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88, fax: 22 517 88 87
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
NIP: 113-01-22-021, KRS nr 0000082102
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy