Wyszukiwarka szkoleń
Data od
Szkolenie od
Ok
Data do
Szkolenie do
Ok
Kategorie
Kategorie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
bhp
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • bhp
 • okresowe
 • ppoż
inne
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • inne
 • zamówienia publiczne
komputerowe
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • access
 • ECCC
 • ECDL - advanced
 • ECDL - CORE
 • ECDL - e-Citizen
 • ECDL - e-Guardian
 • ECDL - start
 • excel
 • grafika komputerowa
 • inne
 • power point
 • word
metodyka
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • metodyka
miękkie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • sprzedaż
 • umiejętności osobiste
 • ZZL
ochrona środowiska
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • inne
 • odpady
 • opłaty
 • sprawozdawczość
pierwsza pomoc
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • pierwsza pomoc
prawo pracy
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • czas pracy
 • dokumentacja pracownicza
 • inne
 • kurs personalny
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
 • obowiązki i prawa pracowników
 • prawo pracy
 • prawo pracy dla menedżerów
 • ubezpieczenia społeczne
 • wynagrodzenie za pracę
 • zamówienia publiczne
 • ZFŚS
rachunkowość i finanse
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • biznes plan
 • inne
 • kursy przygotowujące do zawodu Księgowy
 • podatek VAT
 • podatki dochodowe
 • podróże służbowe
 • rachunkowość zarządcza
 • ubezpieczenia społeczne
szkolenia w budownictwie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • szkolenia w budownictwie
szkolenia zawodowe
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • ADR
 • azbest
 • inne
 • prace na wysokości
 • spawanie
 • wózki
Ok
Miasta
Miasta
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gorzów Wlkp.
 • Katowice
 • Kielce
 • Koszalin
 • Kraków
 • Łódź
 • Lublin
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Radom
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
Ok
Wyszukiwarka szkoleń
bhp
Szkolenie bhp dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy
Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z uwzględnieniem pracy na wysokości
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe
Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające
inne
Carving – dekoracje z owoców i warzyw
Obsługa procesu reklamacji po nowelizacji kodeksu cywilnego
Obsługa reklamacji - rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność za niezgodność towaru
Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji ustaw PZP na usługi budowlane.
komputerowe
Kosztorysowanie robót budowlanych
MS Excel - poziom podstawowy
MS Excel - poziom zaawansowany
MS Excel – poziom średniozaawansowany
MS PowerPoint – tworzenie profesjonalnej prezentacji
MS Word - poziom podstawowy
MS Word - poziom zaawansowany
Program Płatnik (wersja 9.01.001) - warsztaty komputerowe
metodyka
Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
miękkie
Systemy ocen pracowniczych
ochrona środowiska
ABC ochrony środowiska w każdej firmie
Naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska- warsztaty
Nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami w Ustawie o odpadach
Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych
Raportowanie do KOBiZE – System Zarządzania Emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – obowiązki przedsiębiorców
Zmiany w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
prawo pracy
Aktualne prawo pracy - urlopy rodzicielskie, czas pracy , podróże służbowe
Czas pracy
Czas pracy kierowców
Dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywania stosunków pracy – aspekty prawne w ujęciu praktycznym dla kadry zarządzającej.
Kurs specjalistów personalnych i działów kadr
Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym
Kurs umiejętności zawodowych specjalisty ds. kadr
Kurs umiejętności zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących z warsztatami i obsługą programu „Płatnik”.
Obowiązki pracodawcy - wystawianie świadectwa pracy z uwzględnieniem jego treści.
Ochrona danych osobowych - legalne przetwarzanie, dokumentacja, zgłaszanie wniosków do GIODO
Ochrona danych osobowych- szkolenie dedykowane do działów personalnych
PIP w zakładzie pracy - przygotowanie się do kontroli
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników- warsztaty praktyczne dla zaawansowanych
Praktyczne naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom - warsztaty
Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym
Prawo pracy dla menedżerów
Ubezpieczenia w okresie zatrudnienia
Urlopy
Urlopy pracownicze i nieobecności
Ustanie stosunku pracy i zmiany warunków umowy
Warsztaty z czasu pracy – zastosowanie regulacji kodeksowych, analiza przypadków i rozwiązywanie problemów praktycznych.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zatrudnianie pracobiorców
Zmiany w prawie pracy 2014-2015
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego
rachunkowość i finanse
E-HANDEL - przepisy prawa podatkowego oraz inne akty prawne regulujące funkcjonowanie sklepu internetowego
Nowy Płatnik 9.01.001 – zmiany w programie
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – zmiany obowiązujące w 2014 r.
Podróże służbowe
Poznać i zrozumieć podatek VAT. Teoria, praktyka i warsztaty.
Rozliczanie umów cywilnoprawnych
Umowy cywilnoprawne - należności i ubezpieczenia
szkolenia zawodowe
Kurs ADR doskonalący. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
Kurs ADR doskonalący. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
Kurs ADR doskonalący. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
Kurs ADR początkowy. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
Kurs ADR początkowy. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
Kurs ADR początkowy. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
Kurs Spawania czołowego metdą MAG, TIG, MMA oraz gazowe
Kurs kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
Kurs spawania blach i rur metodą MAG
Kurs spawania blach i rur metodą TIG
Obsługa suwnic II stopnia
Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych
Przedłużenie uprawnień spawacza
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych - G1
Szkolenie podstawowe w zakresie przygotowania do pracy na wysokości
Szkolenie pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
SEKA S.A.
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88, fax: 22 517 88 87
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
NIP: 113-01-22-021, KRS nr 0000082102
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy