Wyszukiwarka szkoleń
Data od
Szkolenie od
Ok
Data do
Szkolenie do
Ok
Kategorie
Kategorie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
bhp
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • bhp
 • okresowe
 • ppoż
inne
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • inne
 • zamówienia publiczne
komputerowe
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • access
 • ECCC
 • ECDL - advanced
 • ECDL - CORE
 • ECDL - e-Citizen
 • ECDL - e-Guardian
 • ECDL - start
 • excel
 • grafika komputerowa
 • inne
 • power point
 • word
metodyka
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • metodyka
miękkie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • sprzedaż
 • umiejętności osobiste
 • ZZL
ochrona środowiska
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • inne
 • odpady
 • opłaty
 • sprawozdawczość
pierwsza pomoc
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • pierwsza pomoc
prawo pracy
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • czas pracy
 • dokumentacja pracownicza
 • inne
 • kurs personalny
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
 • obowiązki i prawa pracowników
 • prawo pracy
 • prawo pracy dla menedżerów
 • ubezpieczenia społeczne
 • wynagrodzenie za pracę
 • zamówienia publiczne
 • ZFŚS
rachunkowość i finanse
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • biznes plan
 • inne
 • kursy przygotowujące do zawodu Księgowy
 • podatek VAT
 • podatki dochodowe
 • podróże służbowe
 • rachunkowość zarządcza
 • ubezpieczenia społeczne
szkolenia w budownictwie
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • szkolenia w budownictwie
szkolenia zawodowe
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • ADR
 • azbest
 • inne
 • prace na wysokości
 • spawanie
 • wózki
Ok
Miasta
Miasta
zaznacz wszystko odznacz wszystko odwróć zaznaczenie
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gorzów Wlkp.
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Łódź
 • Lublin
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Radom
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
Ok
Wyszukiwarka szkoleń
bhp
Szkolenie bhp dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy
Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Szkolenie okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pracujących przy wyrobach zawierających azbest
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z uwzględnieniem pracy na wysokości
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp
inne
Carving – dekoracje z owoców i warzyw
Obsługa reklamacji - rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność za niezgodność towaru
Planowanie produkcji
Przeciwdziałanie mobingowi i etyka w pracy
Sekretariat jako profesjonalne narzędzie funkcjonowania firmy
Zamówienia publiczne w praktyce
komputerowe
Excel dla pracowników działów kadrowo-płacowych
Komputer i Internet od podstaw
MS Excel - poziom podstawowy
MS Excel - poziom zaawansowany
MS Excel – poziom średniozaawansowany
MS PowerPoint – tworzenie profesjonalnej prezentacji
MS Word - poziom podstawowy
MS Word - poziom zaawansowany
Microsoft Excel dla księgowych
Program Płatnik (wersja 9.01.001) - warsztaty komputerowe
metodyka
Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
miękkie
11 powodów dlaczego Twój marketing nie działa… czyli remedium na kulejący biznes.
Aktywna sprzedaż i obsługa klienta
Profesjonalny asystent - Profesjonalna asystentka
Systemy ocen pracowniczych
Trening umiejętności interpersonalnych dla pracowników
Warsztaty prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu.
ochrona środowiska
Aktualne zasady gospodarowania odpadami - obowiązki przedsiębiorców
Jak skutecznie przygotować się do kontroli WIOŚ w firmie i uniknąć sankcji karnych?
Nowa ustawa o odpadach
Nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami w Ustawie o odpadach
Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Praktyczne informacje o Prawie ochrony środowiska dla przedsiebiorców- ewidencja, sprawozdania, naliczanie opłat, uzyskiwanie pozwoleń.
Raportowanie do KOBiZE – System Zarządzania Emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – obowiązki przedsiębiorców
SANKCJE KARNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
Wakacyjne szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci
prawo pracy
Aktualne prawo pracy - urlopy rodzicielskie, czas pracy , podróże służbowe
Czas pracy
Czas pracy kierowców
Czas pracy kierowców a transport drogowy
Czas pracy – ewidencja i grafiki czasu pracy
Dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywania stosunków pracy – aspekty prawne w ujęciu praktycznym dla kadry zarządzającej.
Kurs specjalistów personalnych i działów kadr
Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym
Kurs umiejętności zawodowych specjalisty ds. kadr
Kurs umiejętności zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących z warsztatami i obsługą programu „Płatnik”.
Ochrona danych osobowych - pracowników i monitoring w środowisku pracy
Ochrona danych osobowych- szkolenie dedykowane do działów personalnych
PIP w zakładzie pracy - przygotowanie się do kontroli
PRAWO PRACY W 2014 ROKU z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk MPIPS, PIP, GIODO.
Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2014 roku
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników, od których należy odprowadzić składki, a które jedynie opodatkować? - warsztaty praktyczne
Praktyczne naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom - warsztaty
Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym
Prawo Pracy 2013. Najnowsze regulacje prawne.
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy i czas pracy - najnowsze przepisy
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia w okresie zatrudnienia
Uprawnienia rodzicielskie - najnowsze zmiany w przepisach od 17.06.2013r.
Urlopy
Urlopy pracownicze i nieobecności
Ustanie stosunku pracy i zmiany warunków umowy
Warsztaty z czasu pracy – zastosowanie regulacji kodeksowych, analiza przypadków i rozwiązywanie problemów praktycznych.
Wynagrodzenia dla wymagających. Wyjaśnienie niestandardowych, trudnych przypadków
Zakładowa działalność socjalna w 2014 roku
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2014 z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa SN
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty przetargowej
Zamówienia publiczne dla początkujących
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego po zmianach od 17.06.2013 roku
Zatrudnianie pracobiorców
Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego
rachunkowość i finanse
ABC przedsiębiorczości
E-HANDEL - przepisy prawa podatkowego oraz inne akty prawne regulujące funkcjonowanie sklepu internetowego
Nowy Płatnik 9.01.001 – zmiany w programie
Poznać i zrozumieć podatek VAT. Teoria, praktyka i warsztaty.
Rozliczanie umów cywilnoprawnych
Umowy cywilnoprawne - należności i ubezpieczenia
Zasady wystawiania i korygowania faktur po zamianach od 1.04.2014r. Delegacje, samochody a VAT.
szkolenia zawodowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, które zawierają sześciofluorek siarki
Elektryk na uprawnienia E do 1kV
Kurs kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
Kurs obsługi podestów ruchomych
Kurs spawania blach i rur metodą MAG
Kurs spawania blach i rur metodą TIG
Obsługa suwnic I stopnia
Obsługa suwnic II stopnia
Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych
Szkolenie dla osób zajmujacych się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych - G1
Szkolenie podstawowe w zakresie przygotowania do pracy na wysokości
Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3”
Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło – „G2”
SEKA S.A.
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88, fax: 22 517 88 87
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
NIP: 113-01-22-021, KRS nr 0000082102
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy