Projekty unijne

Z momentem przystąpienia Polski do UE różne instytucje, w tym przedsiębiorcy uzyskały nowe możliwości dofinansowania działalności ze środków publicznych. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Polska otrzyma z UE 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, instytucji publicznych i innych podmiotów w zakresie procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia audytu dotyczącego możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku wraz z niezbędnymi analizami i raportami, aż do zarządzania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Posiadamy duże doświadczenie w realizowaniu ogólnopolskich projektów szkoleniowych i doradczych dofinansowanych ze środków unijnych, zdobyte w oparciu o zrealizowane projekty. Wiedzę i doświadczenie pozyskaliśmy realizując projekty w poprzednich perspektywach finansowych UE na lata 2004-2006 i 2007-2013. W latach 2005-2014 SEKA S.A. zrealizowała 16 ogólnopolskich i 24 regionalnych projektów szkoleniowych, a obecnie realizuje 11 regionalnych projektów szkoleniowych na łączną wartość ponad 95 mln złotych. W ramach projektów EFS przeszkolono do tej pory ponad 33 tys. osób.

Lista zrealizowanych projektów

Więcej informacji na stronie www.efs.seka.pl