Projekty Unijne

"Skutecznie aplikujemy i realizujemy projekty finansowane z funduszy UE"

Z momentem przystąpienia Polski do UE przedsiębiorcy uzyskali nowe możliwości dofinansowania działalności ze środków publicznych. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 przedsiębiorcy i instytucje działające w Polsce będą mogły otrzymać z Funduszy Unii Europejskiej ponad 80 mld EUR.

Wiedzę i doświadczenie pozyskaliśmy realizując projekty w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2004-2006, jak i  obecnej, na lata 2007 - 2013. Aktualnie realizujemy projekty ogólnopolskie w tym projekty zamknięte dla firm oraz kilka projektów regionalnych.
Więcej informacji na stronie www.efs.seka.pl
Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i instytucji publicznych w zakresie procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia audytu dotyczącego możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku wraz z analizami i raportami dotyczącymi środowiska, aż do zarządzania i rozliczenie otrzymanego dofinansowania.

Bądź na bieżąco! Dopisz się do
naszego bezpłatnego newslettera
e-mail:
Szukaj na stronie:
INFOLINIA: 801 514 555