SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Forum BHP impreza towarzysząca XIX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej będzie poprowadzone i moderowane przez Panią Małgorzatę Kochańską eksperta SEKA S.A. Jest to część udziału naszej firm w imprezie, którą objęliśmy patronatem merytorycznym.

Hasłem tegorocznego Forum jest „Uwaga! Praca w przestrzeni zamkniętej! Uwaga! Praca na wysokości!”. Jak zawsze będzie to wyjątkowa okazja do wysłuchania prelekcji ekspertów dotyczących podjętej tematyki oraz wymiany poglądów i dyskusji. W tym roku Forum otworzy prelekcja Małgorzaty Kochańskiej pt. „Zagadnienia ogólne związane z charakterystyką prac w przestrzeni zamkniętej i na wysokości”. Nasz ekspert poprowadzi również dalszą część imprezy.

Co na Forum?

Uwaga! Praca w przestrzeni zamkniętej. Uwaga! Praca na wysokości.

Tematyka FORUM będzie obejmowała zagadnienia związane z:

 • ogólnymi zasadami dotyczącymi prac w przestrzeni zamkniętej i na wysokości,
 • prawidłową współpracą wózka widłowego z koszem na widłach,
 • bezpieczną eksploatacją podestów ruchomych,
 • pracą wewnątrz zbiorników podlegających dozorowi technicznemu,
 • zagadnienia związane z pracą na wysokości w praktykach CSRG S.A.,
 • dobrymi praktykami zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,
 • bezpieczną pracą w aspekcie szkolenia pracownika wykonującego pracę na wysokości,
 • odpowiednim doborem sprzętu SOI dla pracownika wykonującego pracę na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych.

Forum odbędzie się 2 kwietnia 2019, godz. 11:30 – 15:30, Pawilon MCK A – zachęcamy do udziału!

Praca w przestrzeni zamkniętej Praca na wysokości


Małgorzata Kochańska

Ekspertka od zagrożeń psychospołecznych, Przewodnicząca Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB oraz Doradca Prezesa Zarządu SEKA S.A. Absolwentka wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka Akademii Marynarki Wojennej. Posiada tytuł Master Business Rainer Level Superior w ramach ścieżki szkoleniowo-superwizyjnej w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Przewodnicząca Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB w Warszawie. Mediator społeczny. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo pracy, ergonomia, mediacje społeczne, polityka równościowa, komunikacja interpersonalna.


SEKA S.A. na katowickich Targach

Targi BHP w Katowicach to największa w sakli kraju impreza, która daje możliwość spotkania się przedstawicielom firm i instytucji zajmujących się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa. To również wyjątkowa okazja by zapoznać się z najnowszymi technologiami, rozwiązaniami i trendami na rynku. Targi dają możliwość nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy. Patronat merytoryczny SEKA S.A. nad wydarzeniem nie ogranicza się tylko do udziału w Forum. Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska wystawienniczego nr 59 znajdującego się niedaleko Sali konferencyjnej (mapka poniżej). Będzie to okazja do rozmowy z naszymi ekspertami i omówienia indywidualnych problemów.

Więcej informacji na temat targów na: bhp.fairexpo.pl/

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej