SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Święto to zostało ustanowione przez WHO w 1987 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na powszechny problem uzależnienia oraz na negatywne skutki zdrowotne. Z badań wynika, że w Polsce po papierosa sięga prawie 9 mln osób.

Światowy Dzień bez Papierosa jest dobrą okazją do rozmów na tematy uzależnień oraz schorzeń wywołanych przez palenie papierosów – głównie nowotworów płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. WHO ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, to do 2030 roku tytoń może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Papierosa w całej Polsce prowadzone są kampanie zwiększające świadomość na temat negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie.

W Chrzanowie tematem obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, zainicjowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jest: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”. Jego celem jest podniesienie świadomości dotyczącej szkodliwego wpływu nielegalnego obrotu tytoniem na zdrowie publiczne, pokazanie jak nielegalny handel wyrobami tytoniowymi wpływa na politykę prozdrowotną oraz podkreślenie jak dużym źródłem wzbogacania się grup przestępczych jest nielegalny handel tytoniem.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku informuje o negatywnych skutkach dymu tytoniowego, a także o korzyściach z zaprzestania palenia papierosów. Rzucając palenie już po upływie:

 • 20 minut – ciśnienie i tętno powracają do normy;
 • 8 godzin – poziom tlenu we krwi wraca do normy, a tlenku węgla (czadu) zmniejsza się o połowę;
 • 1 dnia – płuca rozpoczynają usuwanie śluzu;
 • 48 godzin powraca do normy zmysł smaku i zapachu;
 • 24 godzin zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca;
 • 3 dni – poprawia się wydolność oddechowa;
 • od 2-12 tygodni – poprawia się wydolność krążenia, a wydolność płuc wzrasta nawet o 30%, zwiększa się wydolność fizyczna;
 • od 3-9 miesięcy – ustępuje kaszel, duszność, zadyszka i trudności z oddychaniem, rozpoczyna się regeneracja rzęsek, które pomagają oczyścić oskrzela i chronią przed infekcjami;
 • 1 roku o 50% zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca;
 • 5 lat o 50% zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka płuc oraz raka jamy ustnej, przełyku i krtani, w dużym stopniu zmniejsza się ryzyko wystąpienia udaru mózgu;
 • 10 lat ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną jest podobne jak u osoby nigdy niepalącej. Ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, krtani, przełyku, pęcherza moczowego i nerek nadal zmniejsza się;
 • 15 lat ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej