SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Oświetlenie to bardzo ważny czynnik fizyczny w środowisku pracy, który w znacznej mierze decyduje o bezpieczeństwie pracowników. Niedoświetlenie miejsc pracy, olśnienie od opraw oświetleniowych oraz migotanie światła są czynnikami potencjalnego zagrożenia wypadkami w miejscu pracy.

Oświetlenie w miejscu pracy powinno zapewniać przede wszystkim bezpieczeństwo pracownikom tam przebywającym lub przemieszczającym się, a także właściwe warunki do wykonywania czynności wzrokowych oraz otoczenie świetlne sprzyjające dobremu samopoczuciu.

Nieodpowiednie oświetlenie – przyczyną wypadków

Z analiz wypadków przeprowadzonych przez CIOP-PIB wynika, że słaba widoczność w miejscu pracy jest często przyczyną wielu wypadków, m.in.: upadek, upadek z wysokości czy porażenie prądem. W efekcie występuje cały szereg zdarzeń potencjalnie wypadkowych (potknięcie, poślizgnięcie, upadek bezurazowy) oraz wypadków o różnym stopniu ciężkości, ze śmiertelnymi włącznie.

Warto wspomnieć, że nieodpowiednie oświetlenie wpływa na wzrok, który szybko się męczy, co w konsekwencji może wywołać również błędy, stwarzające potencjalne ryzyko wypadkowe, np. przy obsłudze niebezpiecznych maszyn.

W Polsce, w opisie przyczyn wypadków przy pracy nie ma uwzględnionego niewłaściwego oświetlenia, choć w karcie Z-10 czynnik – niedoświetlenie – występuje. Statystyki zatem nie zawierając takich danych, a tym samym nie ma świadomości, że takie zagrożenie w ogóle ma miejsce.

W praktyce standardy oświetlenia realizowane są w zakresie spełnienia wymagań dotyczących eksploatacyjnego natężenia oświetlenia i jego równomierności. Pozostałe parametry decydujące o jakości, jak np. odpowiednie ograniczenie olśnienia, wskaźnik oddawania barwy czy migotanie światła, nie są ani oceniane, ani wymagane podczas kontroli organów nadzoru.

Zmiana podejścia do sprawy i wsparcie od CIOP-PIB

W obszarze zagrożeń powodowanych niewłaściwym oświetleniem istotna jest świadomość zarówno pracowników jak i pracodawców.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy, a pracownik ma prawo to egzekwować.

CIOP-PIB już od ponad 25 lat prowadzi kurs specjalistyczny dotyczący zasad prawidłowej oceny oświetlenia w zakładzie pracy, sposobu wykonywania pomiarów oraz poprawy warunków oświetleniowych. Poza tym przeprowadza wszelkiego rodzaju nietypowe ekspertyzy oświetlenia w miejscach pracy oraz szkolenia.

Źródło: Magazyn SEKA 1/2019

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej