SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Akcje

AUTORYZOWANY DORADCA

W dniu 17 października 2012 r. SEKA S.A. wypowiedziała umowę o wykonywanie przez Biuro usług Autoryzowanego Doradcy, która uległa rozwiązaniu z ostatnim dniem października 2012 r.

Decyzja o rozwiązaniu umowy podyktowana jest upływem obowiązkowego rocznego okresu posiadania Autoryzowanego Doradcy przez spółki debiutujące na NewConnect, który w przypadku SEKA S.A. upłynął 6 października 2012 r.

Od listopada 2012 r. obowiązki informacyjne realizowane są przez SEKA S.A. bez udziału Autoryzowanego Doradcy.

ANIMATOR

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 0 33 812 84 40
Fax: 0 33 812 84 42
Poczta elektroniczna: bdm@bdm.com.pl
Strona internetowa: www.bdm.com.pl

Numer KRS: 0000008665
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS