SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Audytor w branży BHP

To niezwykle odpowiedzialna pozycja, ponieważ od jego decyzji zależy pośrednio zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dlatego uprawnienia audytora są bardzo szerokie. Osoba zajmująca to stanowisko wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Jakie są kompetencje audytora w tej branży? Jak zdobyć uprawnienia audytora związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy?

Kompetencje audytora BHP

Najczęściej spotykanym stanowiskiem jest Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jakie są kompetencje audytora w tym zakresie? Przede wszystkim chodzi o znajomość norm według wg PN-N-18001/OHSAS 18001. Audytor musi znać  strukturę i zakres tych norm, oraz umieć dokonać analizy ich wymagań w celu przygotowania audytu i orientować się w podstawowych definicjach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.  Z kolei na kompetencje audytora dotyczące samego przeprowadzania audytu składają się między innymi: zasady prawidłowego sporządzania dokumentacji, poszczególne etapy prowadzenia audytu, a przede wszystkim umiejętność trafnej analizy i wyciągania wniosków.

Kompetencje audytora to także umiejętność nadzorowania bezpieczeństwa we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Audytor zna systemy zarządzania do tego służące. Kolejny bardzo ważny obszar wchodzący w skład kompetencji audytora stanowi umiejętność trafnej oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Tak przygotowana osoba może pracować jako audytor wewnętrzny lub być odpowiedzialna za wdrożenie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Jak zdobyć uprawnienia audytora BHP?

Uprawnienia audytora może zdobyć każdy pracownik oddelegowany do tego obowiązku przez pracodawcę. Obowiązkiem jest jednak ukończenie specjalnego szkolenia, a także zdanie specjalnego egzaminu przeprowadzonego przez niezależne jednostki. Dopiero po nim osoba biorąca udział w szkoleniu zyskuje specjalny certyfikat i pełne uprawnienia audytora wewnętrznego. Szkolenia prowadzone są przez różne instytucje wyspecjalizowane w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich średni czas trwania wynosi około 2 dni.

Po ich ukończeniu pracownik jest uprawniony do dokonywania audytów wewnętrzny w przedsiębiorstwie, a także zarządzania zespołem audytorów wewnętrznych. W wielu większych przedsiębiorstwach tego typu prace powierzane są całym zespołem specjalistów. Uprawnienia audytora nie oznaczają jedynie wypełnienia kwestii formalnych. Osoba nieposiadająca staje się gwarantem poszanowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!