SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

W przypadku, gdy pracodawca ma uzasadnione wątpliwości co do aktualności posiadanego zaświadczenia lekarskiego pracownika, zasadnym jest, w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, skierowanie tego pracownika na wcześniejsze badania okresowe.

Taką okoliczność uzasadnia między innymi  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 roku, sygn. akr I PK 44/02 „Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 KP jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której pracownik ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika”.

Oznacza to, że pracodawca uzyskujący informacje od pracowników o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia konkretnego pracownika lub w przypadku powtarzających się problemów zdrowotnych lub omdleń w trakcie pracy, które stanowią uzasadnienie powzięcia wątpliwości co do aktualności ostatnich badań, powinien tę aktualność zweryfikować.

Skierowanie na badania okresowe, mimo aktualności badań profilaktycznych (rozpatrywanej wyłącznie pod względem daty wskazanej na zaświadczeniu wydanym w wyniku poprzednich badań), uznawane są za dopuszczalne i konieczne w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy poszczególnym pracownikom – zarówno osobie kierowanej na rzeczone badania, jak i jej współpracownikom.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej