SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

INTERNETOWA BAZA ODPADOWA


Wytwarzasz odpady?

Masz czas do 24 Lipca 2018r. zarejestrować się w Bazie Danych o Odpadach (BDO)


Z dniem 24 stycznia 2018 r. ogłoszono utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami. Podmioty zobowiązane do rejestracji mają czas na złożenie wniosku rejestracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/web/

Podmioty zobowiązane do rejestracji określa art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). Są to między innymi:

Wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Za brak rejestracji grożą dotkliwe kary pieniężne, kary aresztu albo grzywny. Kary dotyczą zarówno podmiotów, które nie zarejestrowały się w rejestrze jak i podmiotów, które współpracują z niezarejestrowanymi podmiotami.

Najwyższa kara może zostać nałożona na podmiot prowadzący działalność w zakresie podlegającym rejestracji bez wymaganego wpisu i może wynosić od 1000 zł do 1 000 000 zł. Taką samą karą może zostać ukarany podmiot, który nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Pamiętaj ! Wnioski o wpis do rejestru należy złożyć do dnia 24 lipca 2018 r.

Kontakt:
Aleksander Florek
Koordynator ds. ochrony środowiska
kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

 


 
Zobacz także:
 

NAJBLIŻSZE KURSY I SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapisz się na nasz newsletter!