SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM

SEKA S.A. objęła patronatem wydarzenie, na które już w marcu 2018 zaprasza MOVIDA.

CZY MAGAZYN BEZPIECZNY MOŻE BYĆ EFEKTYWNY?

Pierwsza edycja unikatowego spotkania masterclass „BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM” odbędzie się 13-14-15 marca 2018 roku. Podczas spotkania przedstawione zostaną liczne case studies, które będą inspiracją do znalezienia optymalnych rozwiązań w Państwa firmach.

Oprócz dobrych praktyk i próby odpowiedzi na pytanie czy magazyn bezpieczny może być efektywny, w programie również:

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA bezpieczeństwem w magazynie – WDRAŻANIE, AUDYTOWANIE
 • WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM I NAJWYŻSZYM KIEROWNICTWEM; odpowiedzialność kierownictwa w wyznaczaniu celów związanych z bezpieczeństwem
 • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA zapewniające bezpieczeństwo w MAGAZYNIE ZAUTOMATYZOWANYM
 • audyt bezpieczeństwa w magazynie/PRZEGLĄDY regałów magazynowych
 • UNIKANIE ZAGROŻEŃ związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych
 • WYMOGI PRAWNE I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w magazynie
 • bezpieczeństwo pracy w TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM
 • odpowiedzialności prawne za szkody wynikające z NIEPRAWIDŁOWEGO UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKÓW
 • kierunki rozwoju systemów dla zapewnienia bezpieczeństwa – PRZEMYSŁ 4.0 a BEZPIECZEŃSTWO w magazynie

Więcej informacji na stronie organizatora: www.movida.com.pl

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Spotkanie „BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM” dedykowane jest:

 • Dyrektorom i Kierownikom Magazynów
 • Dyrektorom i Kierownikom Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Dyrektorom i Kierownikom ds. Logistyki Magazynowej
 • Dyrektorom i Kierownikom Logistyki Wewnątrzzakładowej
 • Dyrektorom i Kierownikom BHP
 • Dyrektorom ds. Inwestycji
 • Kierownikom Zespołów Magazynów
 • Regional Warehouse Managerom

Zobacz także: