SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Marek Maszewski o raporcie Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2018

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem eksperckim Marka Maszewskiego dyrektora Działu Nadzoru SEKA S.A. na temat Raportu z badania bezpieczeństwa pracy wśród obywateli Ukrainy pracujących w Polsce sporządzonego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy.

Główne wnioski

Na temat oceny stanu bezpieczeństwa w miejscu, znajomości prawa i procedur oraz poziomu szkoleń BHP w ocenie ukraińskich pracowników powiedział:

Jedynie 27 proc. pracowników z obywatelstwem ukraińskim zadeklarowało, że potrafi udzielić pierwszej pomocy. Tak niski odsetek może budzić zdziwienie, tym bardziej że temat ten był, zgodnie z deklaracjami respondentów, w 76 proc. realizowany na szkoleniu bhp, które w zdecydowanej większości zostało określone jako „zrozumiałe” i „interesujące”. Jednocześnie wciąż jest jeszcze w tym obszarze wiele do zrobienia. Zbyt mała liczba pracowników, w tym jak pokazuje badanie, również obcokrajowców, odbywa wymagane i skuteczne szkolenia bhp. W przypadku polskich pracowników badanych przy okazji poprzednich edycji raportu, odsetek respondentów deklarujących, że potrafią udzielić pierwszej pomocy wynosił ponad 70 proc. Jednak tym, co w raporcie Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018 martwi najbardziej jest fakt, że sytuacja w sektorach o dużym ryzyku wypadków jest jeszcze bardziej alarmująca. Ponad 81 proc. ukraińskich pracowników zatrudnionych w przemyśle nie umie udzielić pierwszej pomocy. Tymczasem sektor przemysłowy jest branżą naprawdę wysokiego ryzyka, gdzie w razie wypadku przy pracy konsekwencje mogą być niezwykle poważne. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym jest w przypadku tej branży kluczowa. Wskazuje to bardzo mocno na potrzebę organizowania większej liczby szkoleń z tego zakresu właśnie dla tej grupy pracowników.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Raport odniósł się do tego jak Ukraińcy pracujący w Polsce oceniają kwestię wypadku przy pracy oraz  zagrożenia na miejscu pracy. Zdaniem naszego eksperta:

Interesującą informacją jest, że aż 18 proc. respondentów – pracowników z Ukrainy – w ciągu ostatnich dwóch lat uległo wypadkowi przy pracy (to około 10 proc. rocznie). Ten wskaźnik dla ogółu pracowników w kraju jest ponad dziesięciokrotnie niższy (dane GUS za 2017 r. to 6,84 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 zatrudnionych). To wielka liczba – pytanie, czy wszystkie z tych wypadków zostały formalnie zgłoszone i opracowano dokumentację powypadkową? Przestrzegałbym jednak przed nadmiernym pesymizmem. Kluczową może być odpowiedź na pytanie, w jaki sposób respondent definiował „wypadek przy pracy”, ponieważ przy okazji takich badań jest to rzecz nieco uznaniowa. Stosunkowo mała próba też nie uprawnia do wyciągania wiążących wniosków. Z drugiej strony – można te dane traktować jako przyczynek do rozważań na temat skrupulatności w zgłaszaniu przez pracodawców wypadków przy pracy do GUS, zwłaszcza tych o lżejszych skutkach.

Szkolenia BHP

Raport podaje również informację o poziomie szkoleń w naszym Kraju oraz tego jak są one postrzegane przez pracowników z Ukrainy.

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy jest pozytywnie zaskoczona standardami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w Polsce. Prawie 70 proc. respondentów uważa, że standardy te są wyższe niż w ich kraju. Jest to zdecydowanie dobra informacja. W przypadku tematu bezpieczeństwa i podejścia przedsiębiorców do bhp na przestrzeni lat widać głębokie i dynamiczne zmiany. Z uwagi na fakt, że SEKA S.A. Świadczy usługi w tym zakresie od 1988 roku, mamy możliwość obserwacji ewolucji polskiego biznesu. Do firm zaczyna docierać Świadomość, że profesjonalne przygotowanie pracowników do pełnienia obowiązków, w tym zadbanie o ich bezpieczeństwo, nie jest kosztem, a długoterminową inwestycją.

Pobierz pełen tekst raportu:

 

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej