SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zawiesia są eksploatowane w każdym zakładzie przemysłowym, w którym odbywają się procesy transportu oraz przemieszczania ładunków na różnych etapach produkcji przemysłowej. Użytkownik zawiesi ma obowiązek przeprowadzania ich regularnej kontroli.

Bezpieczne korzystanie z zawiesi jest wyłącznie w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w dostarczonej wraz z nimi instrukcji użytkowania.

Ważne są również regularne kontrole, które mogą przeprowadzać osoby do tego upoważnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Jeśli instrukcja użytkowania zawiesia nie wskazuje inaczej, jego przegląd mogą wykonywać osoby upoważnione do tego przez pracodawcę.

Rozróżnia się trzy typy kontroli zawiesia w czasie jego użytkowania:

  1. Wstępna kontrola przed pierwszym użyciem nowego sprzętu – sprawdzenie dokumentacji technicznej od wytwórcy, weryfikacja rejestru zawiesi, upewnienie się, że dane zawiesie będzie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem.
  2. Bieżąca kontrola przed każdym zastosowaniem – wzrokowa kontrola stanu zawiesia, przeprowadzana w celu wykluczenia uszkodzeń i nadmiernego zużycia.
  3. Badania okresowe, przeprowadzane raz w roku – szczegółowy przegląd. Oględziny i pomiar wydłużeń i odkształceń elementów zawiesia oraz próby obciążeniowe. Próbom tym mogą być poddawane jedynie te zawiesia, które pozytywnie przeszły poprzednie oględziny.

Zdzisław Czachowski
gł. spec. ds. bhp
ekspert SEKA S.A.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej