SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Z analizy statystyk wypadków drogowych wynika, że pociąg jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportów. Potwierdza to też raport opublikowany jakiś czas temu przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, w którym czytamy, że ryzyko wypadków śmiertelnych wśród pasażerów pociągu jest o jedną trzecią niższe niż w transporcie drogowym.

Zderzenia pociągów i wykolejenia stanowią zaledwie 5% wszystkich znaczących wypadków. Mimo to, nawet tutaj mogą przydarzyć się różne nieprzewidziane i niebezpieczne sytuacje.

Kontynuując cykl tekstów poradnikowych o bezpiecznych podróżach, podpowiadamy jak unikać zagrożeń w pociągu:

 • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, na przystankach, itp. a także przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu;
 • unikaj nocnych podróży;
 • nie wsiadaj do pustych przedziałów.
 • staraj się nie spać w trakcie podróży;
 • nie pozostawiaj bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek i neseserów.
 • torebki, podręczne plecaki trzymaj z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie;
 • miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. Jeżeli masz większą kwotę nie trzymaj jej w jednym miejscu.
 • cenne przedmioty i dokumenty staraj się mieć przy sobie.
 • informuj obsługę pociągu o podejrzanie zachowujących się osobach.

Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostce Policji.

W razie wypadku w pociągu:

 • w razie potrzeby i możliwości skorzystaj z gaśnicy będącej na wyposażeniu wagonu.
 • w razie wystąpienia pożaru – poinformuj o zdarzeniu pracowników kolei i służby ratownicze, należy to zrobić bezzwłocznie, za pomocą wszelkich dostępnych środków;
 • udziel pierwszej pomocy poszkodowanym;
 • w razie wystąpienia takiej konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa;
 • jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia – jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu (rozwój pożaru następuje od miejsca jego wystąpienia do końca jadącego pociągu);
 • przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory;
 • ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej