SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W listopadzie br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Większość przepisów zacznie obowiązywać trzy miesiące od dnia ogłoszenia dokumentu, czyli pod koniec lutego 2019 r. Nowe przepisy mają zapewnić operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy.

Chcieliśmy jak najlepiej wyjść naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje pracownicze i związkowe z sektora budowlanego. Zasadą obowiązującą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii jest projektowanie nowych regulacji wspólnie ze wszystkim zainteresowanymi stronami. Wszystkie te działania wymagają czasu – zaznacza minister Jadwiga Emilewicz.

Praca operatora żurawia wykonywana jest w szczególnie trudnych warunkach. Jest on narażony na znaczne obciążenia fizyczne i psychiczne. Jest to w szczególności praca na wysokości, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, w hałasie, wibracjach, z czynnikami chemicznymi, pyłami, w wymuszonej (pochylonej) pozycji ciała. Rozporządzenie ma zapewnić operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Dokument daje podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych osób.

Najważniejsze przepisy:

 • Czynności operatora żurawia nie mogą być wykonywane dłużej niż 8 godzin na dobę;
 • Niedopuszczalne jest obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18C albo wyższa niż 28C;
 • Kabina żurawia powinna być wyposażona m.in.:­
  • w urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie,­
  • urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia,­
  • urządzenia komunikacyjne umożliwiające operatorowi łączność z sygnalistą,­
  • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na terenie pracy żurawia,­
  • sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku.
 • Niedopuszczalne jest wykonywanie tych samych czynności jednocześnie przez operatora, sygnalistę lub hakowego.
 • Obowiązek zrozumiałej komunikacji pomiędzy sygnalistą i hakowym.
 • Zakaz obsługiwania żurawia przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych oraz w innych przypadkach przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15 m/s chyba, że producent określił w instrukcji żurawia inne dopuszczalne wartości.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej