SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracę świadczoną w pozycji stojącej można zaliczyć do czynników uciążliwych, które mogą spowodować dolegliwości zdrowotne, m.in. ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (krzyż, bóle stóp). Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) określa zasady dotyczące sposobu organizacji stanowisk pracy. Zgodnie z . § 45 ust. 1 stanowisko pracy powinno być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nim czynności i psychofizycznych właściwości pracownika.

Przy wykonywaniu pracy w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia pracodawca powinien zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. Co istotne, jadalnia czy stołówka nie mogą zaliczać się do miejsc odpoczynku, ponieważ są to pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Przepisy bhp w swoich normach nie określają liczby godzin, jakie pracownicy mogą przepracować w takiej pozycji. To pracodawca, uwzględniając proces pracy występujący w miejscu wykonywania obowiązków, podejmuje decyzję co do czasu wykonywania pracy w określonej pozycji. Organizując pracę powinien pamiętać o przepisach i zasadach bhp.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią Dz. U. 2017, poz. 796, w Zał. do tego aktu w Wykazie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży I kobiet karmiących dziecko piersią Pkt. I ust. 11 kobiety w ciąży nie mogą wykonywać pracy w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa.

Źródło: https://kadry.infor.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej