SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpłatny kurs spawania metodą TIG i MAG

Kurs dla osób z województwa świętokrzyskiego.

  • Chcesz zdobyć dobrze płatny zawód?
  • Chcesz mieć atut na rynku pracy?
  • Potrzebujesz certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje zawodowe?

Szkolenia realizowane jest w ramach projektu „Kwalifikacje spawacza atutem na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Więcej na: www.efs.seka.pl

Zapraszamy do kontaktu:

Oddział SEKA S.A. Kielce
tel.: 41 230 98 50
e-mail: spawacz.kielce@seka.pl

 

CELE SZKOLENIA

Głównym celem projektu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w okresie III.2018 – II. 2020 w zawodzie spawacza metodą TIG lub MAG dopasowanych do potrzeb osób zatrudnionych lub pozostających bez zatrudnienia, ale poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem zamieszkujących powiaty: skarżyski, opatowski, ostrowiecki, kielecki woj. świętokrzyskiego.

Kurs przygotowuje słuchaczy do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Spawacz metodą TIG, kod zawodu 721206
– Spawacz metodą MAG, kod zawodu 721204

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób, które:
a) które ukończyły 18 rok życia oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
b) są aktywne zawodowo, tj. pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem zamieszkujące powiaty: skarżyski, opatowski, ostrowiecki, konecki i kielecki woj. świętokrzyskiego.

KORZYŚCI

 

Wysoka jakość
Nasi wykładowcy – praktycy w przystępny i ciekawy sposób przekazują wiedzę pozwalającą podwyższyć swoje umiejętności,a ograniczona liczba osób w grupie sprzyja indywidualnemu podejściu trenera do każdego uczestnika.

Materiały szkoleniowe
W ramach projektu uczestnicy otrzymają darmowe materiały szkoleniowe, które stanowić będą wsparcie merytoryczne na zajęciach.

Wyżywienie
W ramach projektu dla uczestników zapewniony jest obiad oraz przerwy kawowe.

Certyfikat
Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie oraz zdadzą pozytywnie egzamin zewnętrzny otrzymają certyfikat kwalifikacji zawodowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Program kursu:  https://efs.seka.pl/pl/871/program

 

Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA