SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

bhp i ppoż. w warsztatach samochodowych

Warsztaty samochodowe to placówki, w których występuje duża różnorodność procesów technologicznych takich jak prace spawalnicze, prace blacharskie, wulkanizacja i bieżnikowanie, diagnostyka samochodowa przy wykorzystaniu różnorodnego sprzętu technicznego.

Z uwagi na złożoność procesów, występuje wiele zagrożeń, które wymagają poprawnej identyfikacji, oceny oraz podjęcia działań mających na celu zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnych z wymaganiami przepisów bhp i ppoż. Z tego też względu, w trosce o bezpieczne warunki pracy w tych warsztatach, przed służbą bhp, bądź osobami pełniącymi rolę tej służby, występuje szeroki obszar problematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., któremu należy sprostać, aby skutecznie wspierać pracodawców. Zadanie to powinni realizować tylko specjaliści posiadający dużą wiedzę merytoryczną z tych obszarów i doświadczenie zawodowe w branży bhp i ppoż.

Należy także dodać, że nieodłączną częścią, w drodze do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, powinny być szkolenia z zakresu bhp, przeprowadzane wg właściwie opracowanych programów szkoleniowych, a także szkolenia specjalistyczne z uwzględnieniem występujących zagrożeń.

W sytuacji zdarzeń wypadkowych powinny być wskazane przez zespół powypadkowy działania profilaktyczne mające na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń w przyszłości, gdyż tylko takie podejście będzie pozwalało na minimalizację składki na ubezpieczenie wypadkowe.


Wypadki w warsztatach samochodowych

Zazwyczaj to niewiedza oraz zlekceważenie zagrożenia, bezmyślność poszkodowanych i ich współpracowników prowadzi do poważnych wypadków.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


BIO SERVICE – warsztat przyjazny środowisku

Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami gospodarowania odpadami powstającymi w ich codziennej działalności.

Zakres usług bhp i ppoż.:

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA