SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BHP na budowach

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla branży budowlanej


Na placu budowy istnieje bardzo wiele zagrożeń, dlatego też każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę jak ważne są szkolenia okresowe BHP a także dodatkowe które podnoszą wiedzę pracowników, przyczyniają się do ograniczenia zagrożeń i propagowania bezpiecznego podejścia do pracy.

Doświadczenie i wiedza, będące najważniejszym kapitałem SEKA S.A. sprawiły, że jesteśmy liderem szkoleń na terenie całego kraju, a nasi trenerzy wyróżniają się dużym profesjonalizmem i dużą praktyką w prowadzeniu szkoleń (potwierdzoną certyfikatami i rekomendacjami).

Na bazie zdobytych doświadczeń oraz uwzględniając potrzeby branży budowlanej stworzyliśmy dla Państwa nowy program szkolenia dla branży budowlanej

 


ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Wszystkich pracowników budowy oraz osób biorących udział w realizacji prac budowlanych, np.: operatorów maszyn, kierowców samochodów  dostawczych, magazynierów i pracowników zapleczy budowlanych zapraszamy na szkolenie.Jest ono skierowane również do wszystkich osób wykonujących prace budowlane, remontowe lub instalacyjne, np. konserwatorów, elektryków, hydraulików czy wykonawców sieci teletechnicznych.

OFERUJEMY:

 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 1 dzień;
 • szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami – 1 dzień ( + samokształcenie kierowane)

Forma szkolenia, to warsztat, instruktaż podnoszący umiejętności bezpiecznej pracy, świadomość eliminacji zagrożeń występujących w środowisku pracy a przede wszystkim zachowań potencjalnie niebezpiecznych.

 


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/themes/seka-theme/media/images/logo_30latSEKA.png

SEKA S.A. – KIM JESTEŚMY?

1) od lat tworzymy wspólnie z partnerami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie  nową jakość szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i kierujących pracownikami;

2) posiadamy największą liczbę trenerów rekomendowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (co oznacza gwarancję jakości, efektywności tych szkoleń),

3) mamy doświadczenie z organizacji i realizacji szkoleń dla branży budowlanej od 2008 do teraz,

4) w latach 2017-2018 jesteśmy operatorem projektu szkoleń dla branży budowlanej finansowanych ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/05/Kurs-kadry-i-place-–-od-podstaw-seka-sa-szkolenia.jpg

Zagadnienia oparte na Standardach BHP obowiązujących w PBB:

 • prace szczególnie niebezpieczne
 • prace na wysokości
 • prace ziemne
 • prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • prace pod ruchem
 • prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych
 • materiały niebezpieczne
 • prace w czynnych zakładach
 • plac budowy
 • przygotowanie budowy pod względem bhp
 • prace montażowe
 • roboty branżowe
 • prace specjalistyczne
 • maszyny i urządzenia
 • narzędzia
 • prace tymczasowe i rozbiórkowe
 • sytuacje awaryjne i niebezpieczne
 • odzież, ochrony i zabezpieczenia, świadczenia socjalne
 • podwykonawcy i dostawcy

Korzyści

 • podwyższenie świadomości zasad BHP
 • jednolity rozwój w obszarze BHP na budowach
 • podnoszenie kwalifikacji BHP wszystkich pracowników na budowach
 • ujednolicenie standardów pracy w budownictwie

 

 

 

 

 

Najbliższe zaplanowane szkolenia:

 

 


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Zapytania prosimy kierować na seka@seka.pl
lub bezpośrednio do wybranego Oddziału SEKA S.A. – kliknij tutaj


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40