SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca, aranżując stanowisko pracy z komputerem, powinien wziąć pod uwagę nie tylko przepisy bhp, ale również skupić się na ergonomii, to ona bowiem odpowiada za komfort pracownika. Dopełnienie wszystkich obowiązków powinno znacząco obniżyć ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem zadań służbowych.

 Definicja stanowiska pracy z monitorem ekranowym wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W myśl przepisów, monitor ekranowy to jednostka centralna, czyli monitor, klawiatura, mysz, i inne. Jednak praca z laptopem nie podlega pod powyższe rozporządzenie. Natomiast jeżeli laptop zostanie podpięty pod stację dokującą, z osobna klawiaturą i monitorem ekranowym (laptop pełni w stacji dokującej funkjcję jednostki centralnej) uzyskujemy stanowisko podlegające pod ww. przepisy.

 Stanowisko pracy z monitorem ekranowym powinno być tak zaprojektowane, by spełniało minimalne wymagania bhp i ergonomii, a jego wyposażenie i sposób rozmieszczenia poszczególnych jego elementów nie powodowały nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika i jego wzroku ani nie były źródłem zagrożeń.

Pracownik powinien mieć zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, a podstawowe narzędzia i materiały muszą znajdować się w zasięgu jego ręki.

W pomieszczeniu stanowisko  powinno być tak usytuowane, aby dostęp do niego był swobodny. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m.  Nie powinno też być ustawione pod oprawami oświetleniowymi, a linia obserwacji ekranu powinna być równoległa do linii okien.

Wymagana odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna mieścić się w zakresie 400-750 mm, a konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym regulację wysokości ustawienia monitora i klawiatury.

Ponadto, stół/biurko powinno mieć wystarczającą powierzchnię na dodatkowe elementy wyposażenia stanowiska, a krzesło musi być obrotowe oraz posiadać regulację wysokości płyty siedziska i oparcia, regulację pochylenia oparcia i podłokietniki.

Warto pamiętać, że pracując z klawiaturą łokcie trzymamy na podłokietnikach a NIE na blacie stołu/biurka!

Źródło:https://m.ciop.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej