SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Baza danych o produktach i opakowaniach została uruchomiona

Baza danych o produktach i opakowaniach została uruchomiona

24 stycznia 2018 r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl uruchomiono Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wpisy do BDO muszą dostarczać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami. Obecnie na stronie www. są dostępne wnioski do pobrania o: wpis do rejestru,... czytaj więcej
Wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

Wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

Oświetlenie pomieszczenia pracy zaliczane jest do czynników uciążliwych. Wpływa ono na samopoczucie pracownika oraz na jego wydajność. Niewłaściwe oświetlenie może prowadzić do zmęczenia oczu oraz powodować dolegliwości wzroku. Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i... czytaj więcej
Ogólne zasady bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej

Ogólne zasady bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) szczegółowo określa pomieszczenia, w jakich może być wykonywana praca biurowa. Podstawowym wyposażeniem biur jest stanowisko z monitorem ekranowym, zasady ich tworzenia reguluje... czytaj więcej
Nowe prawo wodne a kompetencje starosty

Nowe prawo wodne a kompetencje starosty

Od 1 stycznia 2018 roku na mocy ustaw z zakresu ochrony środowiska – Prawo wodne – najważniejszą instytucją w zakresie gospodarowania wodami będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oznacza to, że starosta traci kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. W art. 14 ust. 1 pkt 9 nowej ustawy starosta w dalszym ciągu wymieniany jest jako organ właściwy w... czytaj więcej

Zapisz się na nasz newsletter!