SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Rozporządzenie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Rozporządzenie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

9 stycznia br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U.2018.47 zastępujące rozporządzenie Dz.U.2002.70.650. Opublikowane w rozporządzeniu zmiany dotyczą: Wprowadzenia pojęcia... czytaj więcej
Rozporządzenie taryfowe dla firm wodno-kanalizacyjnych

Rozporządzenie taryfowe dla firm wodno-kanalizacyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska określa w szczegółowy sposób, jak przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mają określać nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o określanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... czytaj więcej
Zmiany w przepisach bhp zmniejszą bezpieczeństwo pracowników?

Zmiany w przepisach bhp zmniejszą bezpieczeństwo pracowników?

Przygotowany przez resort rozwoju pakiet ułatwień dla przedsiębiorców wiele zmieni w zakresie szkoleń bhp, m.in.: nie będą one obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych w zakładach o najmniejszym ryzyku i to pracodawca będzie mógł pełnić zadania służby BHP, jeśli zatrudnia do 50 pracowników. Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru w firmie SEKA S.A.,... czytaj więcej
Praca zdalna a obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Praca zdalna a obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Telepraca, home office czy praca zdalna to praca wykonywana poza zakładem pracy. W związku z tym powstają pewne wątpliwości co do obowiązków pracodawcy z zakresu bhp względem pracownika świadczącego pracę w tej formie. Zgodnie z art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666, ze zm.) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan... czytaj więcej
Mobilne Centrum BHP

Mobilne Centrum BHP

Z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” przeprowadzonego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy wynika, że w średnich przedsiębiorstwach częściej niż w małych używane są środki ochrony indywidualnej. 21 proc. małych firm (trzy razy więcej niż średnich) deklaruje, że nie używa żadnych środków ochrony indywidualnej, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Mobilne Centrum BHP to... czytaj więcej
BHP on-line

BHP on-line

W najnowszym magazynie SEKA ukazał się obszerny wywiad z Karoliną Zalwert – Dyrektorem Działu Szkolenia SEKA S.A.  na temat szkoleń on-line z zakresu bhp. Szkolenia bhp są obligatoryjne, dlatego ich tematyka oraz warunki są uregulowane polskimi przepisami i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Zazwyczaj są to szkolenia stacjonarne, co niejednokrotnie... czytaj więcej
Marek Maszewski: „Bezpieczeństwo jest tym, w co warto inwestować”

Marek Maszewski: „Bezpieczeństwo jest tym, w co warto inwestować”

Jak wynika z badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” przeprowadzonego dla Koalicji Bezpieczni w Pracy – w co trzecim małym i średnim przedsiębiorstwie w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do wypadku przy pracy, a tylko 35 proc. zostało zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru w firmie SEKA S.A., ekspert Koalicji Bezpieczni... czytaj więcej
Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach

Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach

Za pomocą nowego filmu OiRA (interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka) przygotowanego przez agencję informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy EU-OSHA będzie można przeprowadzić własną ocenę ryzyka. Film został nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA). Można go oglądać w języku... czytaj więcej
Wspieranie bezpieczeństwa w logistyce

Wspieranie bezpieczeństwa w logistyce

Najczęstsze wypadki, jakie są odnotowywane w logistyce mają związek z magazynowaniem, a ich główną przyczyną jest zazwyczaj błąd pracownika.  Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest uświadamianie magazynierów, kierowców czy operatorów wózków widłowych w zakresie bezpieczeństwa i przepisów BHP. – Nie ma statystyk dotyczących wypadków z udziałem wózków... czytaj więcej
Organizacja centrum nadzoru wizyjnego

Organizacja centrum nadzoru wizyjnego

Centrum nadzoru wizyjnego (CNW) to nic innego jak miejsce pracy operatora monitoringu wizyjnego. Od organizacji CNW zależy skuteczność i efektywność pracownika Centrum. Podczas organizacji centrum nadzoru wizyjnego jest kilka czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by nie  następowały poważne zakłócenia w pracy CNW. Przede wszystkim należy zadbać o... czytaj więcej
Zmiany w sprawie wycinki drzew na terenach zabytkowych

Zmiany w sprawie wycinki drzew na terenach zabytkowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody i ochronie zabytków, którą 15 grudnia 2017 r. przyjął Senat obecnie to Wojewódzki konserwator zabytków, a nie prezydent miasta będzie decydował o wycince drzew na terenach obiektów zabytkowych. Przyjęta nowelizacja zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych... czytaj więcej
Ochrona przeciwpożarowa na składowiskach i sortowniach odpadów

Ochrona przeciwpożarowa na składowiskach i sortowniach odpadów

Od 2014 r. liczba pożarów na składowiskach i sortowniach odpadów regularnie wzrasta. Tego typu zdarzenia są nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale też dotkliwe z punktu widzenia ekonomicznego. Jak zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe i ekologiczne w tym zakresie? W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzrosła liczba pożarów w sektorze zajmującym się szeroko pojętą... czytaj więcej