SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą

Wielu pracowników w Europie jest narażonych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi na swoich stanowiskach pracy. Niektóre z nich są rakotwórcze. Nowa kampania EU-OSHA ma na celu promowanie technik właściwego zarządzania tymi substancjami w miejscu pracy. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzone... czytaj więcej
Dni bezpieczeństwa

Dni bezpieczeństwa

Dni bezpieczeństwa, nie tylko od Święta… Do kluczowych obowiązków służby bhp należy popularyzacja wśród pracowników nadzorowanych firm problematyki bhp oraz ergonomii. To zadanie bywa nie zawsze odpowiednio doceniane zarówno przez pracodawców, pracowników, jak i specjalistów bhp, a jest to aktywność, która może zachęcać zatrudnionych do zmiany podejścia do kultury... czytaj więcej
Stacja benzynowa: w jaki sprzęt gaśniczy powinna być wyposażona?

Stacja benzynowa: w jaki sprzęt gaśniczy powinna być wyposażona?

Stacja paliw, z uwagi na występowanie na niej strefy zagrożenia wybuchem, powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. w Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) i spoczywa na jej właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21... czytaj więcej
Jak zbudować służbę bhp w firmie?

Jak zbudować służbę bhp w firmie?

Pracodawca otrzymał konkretne wytyczne, w jak sposób powinien tworzyć służbę bhp w swoim zakładzie pracy – nie może zatrudniać osób,które nie spełniają określonych w przepisach prawa wymogów kwalifikacyjnych. Na kształt służby bhp ma wpływ liczba zatrudnionych pracowników, która wymusza nie tylko formę zatrudnienia inspektorów bhp czy specjalistów bhp ale także jej... czytaj więcej
Nowe cele gospodarki cyrkularnej

Nowe cele gospodarki cyrkularnej

W środę 19 marca br. Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy w sprawie tzw. pakietu odpadowego. Zgodnie z założeniami do 2025 roku co najmniej 55% odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno być poddawanych recyklingowi. Aktualnie jest to ok. 44 %. Przegłosowane regulacje mają poprawić gospodarkę odpadami i wprowadzić... czytaj więcej
Czy telepracownikowi należy się wynagrodzenie za przestój w pracy?

Czy telepracownikowi należy się wynagrodzenie za przestój w pracy?

Telepracownik, jak już wcześniej pisaliśmy, może pracować na prywatnym sprzęcie. Co w sytuacji, jeśli jego komputer ulegnie uszkodzeniu i będzie wymagał naprawy, czy za czas przestoju przysługuje jemu wynagrodzenie? W myśl art. 80 kp. wynagrodzenie przysługuje jedynie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko... czytaj więcej
Rodzaje kar porządkowych

Rodzaje kar porządkowych

Pracodawca, w związku z niesubordynacją pracownika, ma prawo ukarać go stosując wobec niego karę porządkową. Powinien jednak pamiętać, że nałożenie kary musi być przeprowadzone w trybie wskazanym w przepisach prawa pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może stosować innych kar porządkowych niż wymienione w art. 108. Za nieprzestrzeganie przez... czytaj więcej
Będą kontrole firm korzystających z jezior na Mazurach

Będą kontrole firm korzystających z jezior na Mazurach

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas posiedzenia sejmowej komisji środowiska zapowiedział, że przedsiębiorcy korzystający z mazurskich jezior należących do Skarbu Państwa, mogą spodziewać się kontroli, której celem będzie m.in.: sprawdzenie czy inwestor uzyskał pozwolenie na budowę pomostu. Prezes wymieniał, że z informacji, które uzyskuje od swoich... czytaj więcej
Debata społeczna o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Debata społeczna o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

17 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania zostaną przekazane informacje na temat przedsięwzięć podejmowanych przez organy samorządowe oraz Policję służące poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Policyjne statystyki... czytaj więcej
Ergonomiczne krzesło biurowe

Ergonomiczne krzesło biurowe

Ergonomia w pracy – to m.in.: odpowiednie dopasowanie urządzeń oraz przedmiotów codziennego użytku do możliwości i ograniczeń człowieka. Poprawnie zaprojektowane stanowisko pracy pozytywnie wpływa na stan zdrowia i samopoczucie pracownika. Obecnie większość stanowisk pracy jest wyposażona w monitory ekranowe. I jak wykazały badania Loudhouse Research 2016, na... czytaj więcej
Edukacja i szkolenia bhp zapewniają bezpieczeństwo na budowie

Edukacja i szkolenia bhp zapewniają bezpieczeństwo na budowie

Z danych GUS-u dotyczących wypadków przy pracy za rok 2017  wynika, że zmalał wskaźnik wypadkowości w stosunku do roku poprzedniego. Jednak dane dotyczące wypadków ciężkich i śmiertelnych mogą budzić wśród znawców problematyki ochrony pracy niepokój, bowiem nastąpił wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych o 12,6%. Według wstępnych danych Głównego... czytaj więcej
Co z nowym Kodeksem pracy?

Co z nowym Kodeksem pracy?

Rzecznik PiS Beata Mazurek zapowiedziała, że propozycje projektu Kodeksu pracy przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną nie zostaną przez Rząd zaakceptowane. Co zatem z zapowiadanymi rewolucyjnymi zmianami? Pomimo tych spekulacji niemal wszyscy są przekonani, że poprzez nowelizację obecnie obowiązującego  Kodeksu pracy wprowadzonych zostanie wiele rozwiązań... czytaj więcej