SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp

Kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie innych umów cywilnoprawnych. Za nieprzestrzeganie zasad bhp ponosi odpowiedzialność karną. Państwowa Inspekcja Pracy za nieprzestrzega­nie przepisów prawa pracy może nałożyć na pra­codawcę, lub osobę działającą w jego imieniu,... czytaj więcej
Czy można przeprowadzić szkolenie wstępne bhp przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem?

Czy można przeprowadzić szkolenie wstępne bhp przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem?

Nie można przeprowadzić szkolenia wstępnego ogólnego bhp ani szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp przed zawarciem umowy z pracownikiem, a szkolenie nie może odbywać się w dni wolne od pracy ani poza godzinami pracy pracownika. Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że pracownicy przed dopuszczeniem do pracy muszą odbyć wstępne szkolenie bhp, jednak nie może to nastąpić... czytaj więcej
Bezpieczna praca w pozycji stojącej

Bezpieczna praca w pozycji stojącej

Pracę świadczoną w pozycji stojącej można zaliczyć do czynników uciążliwych, które mogą spowodować dolegliwości zdrowotne, m.in. ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (krzyż, bóle stóp). Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26... czytaj więcej
Bezpieczne place zabaw oraz wesołe miasteczka

Bezpieczne place zabaw oraz wesołe miasteczka

Place zabaw oraz „wesołe miasteczka” to miejsca przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych. Zarówno jedno jak i drugie powinno spełniać szereg wymagań technicznych zawartych rozporządzeniach i normach oraz mieć ważne zaświadczenie o odbytej okresowej kontroli przez inspektorów UDT. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w... czytaj więcej
Prawa pracownika w związku z urlopem wypoczynkowym

Prawa pracownika w związku z urlopem wypoczynkowym

Art. 152 Kodeksu pracy stanowi, że każdy etatowy pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego trwającego minimum 14 dni kalendarzowych.  W jakiej sytuacji pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu? Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych praw przysługujących pracownikowi i zapewnionych przez Kodeks Pracy oraz Konstytucję.... czytaj więcej
Jak ocenić, czy pracownik pracuje na wysokości?

Jak ocenić, czy pracownik pracuje na wysokości?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.) określa, jakie czynności są zaliczane do  prac na wysokości oraz które należy zakwalifikować jako szczególnie niebezpieczne. Pracą na wysokości jest każda praca, podczas wykonywania której... czytaj więcej
GUS: przemysł, gospodarstwa domowe i rolnictwo zużywają coraz mniej energii

GUS: przemysł, gospodarstwa domowe i rolnictwo zużywają coraz mniej energii

W latach 2006-2016 wzrósł udział sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł w przemyśle, gospodarstwach domowych i rolnictwie. Tak wynika z danych GUS w kwestii finalnego zużycia energii z podziałem na sektory. Największą zmianą w omawianym okresie był wzrost udziału transportu z 23% do 29% Prawdopodobną przyczyną tego stanu była rosnąca rola... czytaj więcej
Umowa najmu a aspekty środowiskowe

Umowa najmu a aspekty środowiskowe

Przedsiębiorca wynajmujący lokal już podczas podpisania umowy najmu powinien zwrócić  uwagę na to, kto będzie korzystał z budynku oraz terenu zewnętrznego: najemca, kilku najemców czy również wynajmujący. Ma to istotne znaczenie w określeniu obowiązków środowiskowych każdej ze stron. Na podstawie art. 138 p.o.ś. obowiązek właściwej eksploatacji instalacji oraz... czytaj więcej
Ile powinny trwać szkolenia bhp wstępne i okresowe?

Ile powinny trwać szkolenia bhp wstępne i okresowe?

Przeszkolenie pracownika z przepisów zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy to jedno z obowiązków pracodawcy określone w Kodeksie pracy. Zgodnie z prawem, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości m.in. przepisów bhp. Zasady przeprowadzenia szkoleń bhp wstępnych lub okresowych bhp określa szczegółowo... czytaj więcej
IV Mistrzostwa Kadry BHP dobiegły końca

IV Mistrzostwa Kadry BHP dobiegły końca

800 osób przystąpiło do konkursu wiedzy o bhp. Większość, czyli 60% uczestników stanowili mężczyźni, jednak tytuł tegorocznego Mistrza Kadry BHP zdobyła Paulina Sołtys, studentka SWPS. Kolejne miejsca na podium zajęli Wioleta Witosz z firmy IBSS Biomed oraz Wojciech Kowalczyk z firmy Ka-gra. W konkursie, organizowanym przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, udział wzięli... czytaj więcej
Nowelizacja ustawy o odpadach ma zapobiec pożarom

Nowelizacja ustawy o odpadach ma zapobiec pożarom

Ostatnio byliśmy świadkami pożarów w miejscach składowania i magazynowania odpadów na terenie kraju w krótkich odstępstwach czasu. Przyczyny pożarów są jeszcze badane, jednak można przypuszczać, że szczególnie w miejscach nielegalnego składowania doszło do celowego podpalenia. Rząd przygotował propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim... czytaj więcej