SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach

Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach

Za pomocą nowego filmu OiRA (interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka) przygotowanego przez agencję informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy EU-OSHA będzie można przeprowadzić własną ocenę ryzyka. Film został nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA). Można go oglądać w języku... czytaj więcej
Wspieranie bezpieczeństwa w logistyce

Wspieranie bezpieczeństwa w logistyce

Najczęstsze wypadki, jakie są odnotowywane w logistyce mają związek z magazynowaniem, a ich główną przyczyną jest zazwyczaj błąd pracownika.  Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest uświadamianie magazynierów, kierowców czy operatorów wózków widłowych w zakresie bezpieczeństwa i przepisów BHP. – Nie ma statystyk dotyczących wypadków z udziałem wózków... czytaj więcej
Organizacja centrum nadzoru wizyjnego

Organizacja centrum nadzoru wizyjnego

Centrum nadzoru wizyjnego (CNW) to nic innego jak miejsce pracy operatora monitoringu wizyjnego. Od organizacji CNW zależy skuteczność i efektywność pracownika Centrum. Podczas organizacji centrum nadzoru wizyjnego jest kilka czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by nie  następowały poważne zakłócenia w pracy CNW. Przede wszystkim należy zadbać o... czytaj więcej
Zmiany w sprawie wycinki drzew na terenach zabytkowych

Zmiany w sprawie wycinki drzew na terenach zabytkowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody i ochronie zabytków, którą 15 grudnia 2017 r. przyjął Senat obecnie to Wojewódzki konserwator zabytków, a nie prezydent miasta będzie decydował o wycince drzew na terenach obiektów zabytkowych. Przyjęta nowelizacja zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych... czytaj więcej
Ochrona przeciwpożarowa na składowiskach i sortowniach odpadów

Ochrona przeciwpożarowa na składowiskach i sortowniach odpadów

Od 2014 r. liczba pożarów na składowiskach i sortowniach odpadów regularnie wzrasta. Tego typu zdarzenia są nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale też dotkliwe z punktu widzenia ekonomicznego. Jak zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe i ekologiczne w tym zakresie? W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzrosła liczba pożarów w sektorze zajmującym się szeroko pojętą... czytaj więcej
W 2018 r. PIP planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli

W 2018 r. PIP planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała na przyszły rok plan zadań, który obejmuje najbardziej wrażliwe obszary prawnej ochrony pracy i te związane z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników. Zgodnie z programem długofalowym na lata 2016-2018 inspektorzy sprawdzą prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach budowlanych, w branży... czytaj więcej
Wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

Wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

Oświetlenie pomieszczenia pracy zaliczane jest do czynników uciążliwych. Wpływa ono na samopoczucie pracownika oraz na jego wydajność. Niewłaściwe oświetlenie może prowadzić do zmęczenia oczu oraz powodować dolegliwości wzroku. Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i... czytaj więcej
Psychologia pozytywna w miejscu pracy

Psychologia pozytywna w miejscu pracy

Psychologia pozytywna skupia się na budowaniu mocnych stron człowieka, tak by wspierać jego produktywność, realizację, identyfikację oraz pielęgnowanie umiejętności. Cechy te są przydatne również w środowisku zawodowym, ponieważ są podstawą nie tylko efektywnej pracy, ale równocześnie dobrego zdrowia i samopoczucia pracowników, określane jest jako stan flow. Każdy... czytaj więcej
Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego

Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp. Dla obcojęzycznego pracownika powinno się ono odbyć w języku dla niego zrozumiałym. Art. 2373 Kodeksu Pracy szczegółowo określa obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia bhp. Zgodnie z § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie... czytaj więcej
Zimowe bhp

Zimowe bhp

Pracodawca jest obowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z zasadami bhp wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje. Odpowiednia temperatura Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę w pomieszczeniach pracy... czytaj więcej
Kiedy nie można gasić pożaru wodą?

Kiedy nie można gasić pożaru wodą?

W pożarnictwie stosowane są różne substancje, bezpośrednio odpowiadające za likwidację procesu spalania. Każda z nich ma inne działanie. Powodzenie akcji gaśniczej zależy przede wszystkim od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. Woda jest najpowszechniejszym i najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym, nie... czytaj więcej
Poranna gimnastyka na budowie

Poranna gimnastyka na budowie

„Zdrowy pracownik zyskiem firmy” – to hasło ubiegłorocznej Kampanii społecznej prowadzonej przez CIOP-PIB. Podstawą dobrego stanu zdrowia jest m.in.: kondycja fizyczna. Poranny rozruch wskazany jest nie tylko po wstaniu z łóżka ale także w pracy, np. na placu budowy. Wspólna sesja porannych ćwiczeń pracownika nadzoru (może być brygadzista lub majster) z pracownikami... czytaj więcej