SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

Wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

Oświetlenie pomieszczenia pracy zaliczane jest do czynników uciążliwych. Wpływa ono na samopoczucie pracownika oraz na jego wydajność. Niewłaściwe oświetlenie może prowadzić do zmęczenia oczu oraz powodować dolegliwości wzroku. Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i... czytaj więcej
Psychologia pozytywna w miejscu pracy

Psychologia pozytywna w miejscu pracy

Psychologia pozytywna skupia się na budowaniu mocnych stron człowieka, tak by wspierać jego produktywność, realizację, identyfikację oraz pielęgnowanie umiejętności. Cechy te są przydatne również w środowisku zawodowym, ponieważ są podstawą nie tylko efektywnej pracy, ale równocześnie dobrego zdrowia i samopoczucia pracowników, określane jest jako stan flow. Każdy... czytaj więcej
Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego

Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp. Dla obcojęzycznego pracownika powinno się ono odbyć w języku dla niego zrozumiałym. Art. 2373 Kodeksu Pracy szczegółowo określa obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia bhp. Zgodnie z § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie... czytaj więcej
Zimowe bhp

Zimowe bhp

Pracodawca jest obowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z zasadami bhp wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje. Odpowiednia temperatura Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę w pomieszczeniach pracy... czytaj więcej
Kiedy nie można gasić pożaru wodą?

Kiedy nie można gasić pożaru wodą?

W pożarnictwie stosowane są różne substancje, bezpośrednio odpowiadające za likwidację procesu spalania. Każda z nich ma inne działanie. Powodzenie akcji gaśniczej zależy przede wszystkim od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. Woda jest najpowszechniejszym i najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym, nie... czytaj więcej
Poranna gimnastyka na budowie

Poranna gimnastyka na budowie

„Zdrowy pracownik zyskiem firmy” – to hasło ubiegłorocznej Kampanii społecznej prowadzonej przez CIOP-PIB. Podstawą dobrego stanu zdrowia jest m.in.: kondycja fizyczna. Poranny rozruch wskazany jest nie tylko po wstaniu z łóżka ale także w pracy, np. na placu budowy. Wspólna sesja porannych ćwiczeń pracownika nadzoru (może być brygadzista lub majster) z pracownikami... czytaj więcej
Kwadrans dla BHP

Kwadrans dla BHP

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w celu ograniczenia liczby wypadków, proponuje krótkie spotkania nadzoru z pracownikami na terenie budowy, poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy ściśle związanej z aktualnie wykonywanymi pracami. Spotkania w ramach „Kwadransu dla BHP” mogą się odbywać w dowolnym miejscu na placu budowy i mają mieć formę... czytaj więcej
Niebezpieczne prace

Niebezpieczne prace

Niebezpieczne prace, szczególnie te, które są wykonywane sporadycznie lub nieregularnie, powinny być szczegółowo omówione i przygotowane. Odpowiedzialność za analizę zadania jak również za znalezienie optymalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązania spada na pracodawcę. Informacje o pracach niebezpiecznych z reguły są zawarte w instrukcji bhp, a także... czytaj więcej
„Inteligentne kaski” na poprawę bezpieczeństwa na budowie

„Inteligentne kaski” na poprawę bezpieczeństwa na budowie

Firma SKANSKA będąca sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przeprowadza testy nowych „inteligentnych kasków”. Celem tego pilotażowego programu jest poprawa bezpieczeństwa na budowach. „Inteligentne kaski” opracowane wspólnie przez Cybercom i Intel to urządzenia, które: monitorują sposób użycia kasku – automatycznie powiadamiają o... czytaj więcej
Czy każdy uraz na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?

Czy każdy uraz na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 1997 r. (II UKN 304/97, OSNAP 1998/15/464) orzeka, że zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy […], jeżeli postępowanie dowodowe wykaże, że albo nie doszłoby do niego bez wykonywania pracy, albo też prawdopodobieństwo jego zajścia byłoby niewielkie. Związek zdarzenia z pracą będzie zerwany – chociażby samo... czytaj więcej
Ogólne zasady bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej

Ogólne zasady bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) szczegółowo określa pomieszczenia, w jakich może być wykonywana praca biurowa. Podstawowym wyposażeniem biur jest stanowisko z monitorem ekranowym, zasady ich tworzenia reguluje... czytaj więcej
Nowe prawo wodne a kompetencje starosty

Nowe prawo wodne a kompetencje starosty

Od 1 stycznia 2018 roku na mocy ustaw z zakresu ochrony środowiska – Prawo wodne – najważniejszą instytucją w zakresie gospodarowania wodami będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oznacza to, że starosta traci kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. W art. 14 ust. 1 pkt 9 nowej ustawy starosta w dalszym ciągu wymieniany jest jako organ właściwy w... czytaj więcej