SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Globalny zasięg

CBRE Corporate Outsourcing jest częścią CBRE Group, Inc. międzynarodowej firmy świadczącej usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. CBRE jest notowana na giełdzie nowojorskiej i jest zaliczana do 500 firm o największej kapitalizacji. Wśród klientów przedsiębiorstwa znajdują się największe światowe firmy z branż takich jak IT finanse i nieruchomości. CBRE nieustannie poszerza portfolio swoich usług, Wśród nich znajdują się: prowadzenie szeroko pojętych finansów, zarządzanie portfelem umów najmu, wdrożenie i utrzymanie systemów biznesowych, audyty, zarządzanie ryzykiem, analityka biznesowa oraz obsługi HR i IT.

CBRE w Polsce

W CBRE bezpieczeństwo nie jest tylko wyznacznikiem profesjonalizmu jest filozofią firmy stąd ciągłe inwestycje w systemy bezpieczeństwa. CBRE podejmuje inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesy a szczególny nacisk kładzie na ochronę środowiska. Dzięki przyjętej przez siebie strategii od 3 lat w nadzorowanych przez siebie obiektach nie odnotowano żadnych wypadków wśród pracowników ani wypadków stanowiących zagrożenie ekologiczne. Sprawiło to, że firma stała się liderem w swojej branży nie tylko na rynku polskim, ale i w Europie.

Safety Day

Swój sukces na krajowym rynku CBRE zawdzięcza nie tylko opracowaniu rygorystycznych, kompleksowych i spójnych rozwiązań i procedur, ale również jak się to określa pracy u podstaw. CBRE na stacjach benzynowych swoich klientów organizuje liczne szkolenia podnoszące wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie BHP i ochrony środowiska. Ideę pracy u podstaw realizuje się w czasie tzw. Safety Days, czyli imprez organizowanych  na stacjach benzynowych pozwalających na poszerzenie i weryfikację praktycznej wiedzy i umiejętności.

W 2018 Dzień Bezpieczeństwa odbył się między innymi na stacji paliw przy ulicy Armii Krajowej w Warszawie. W tej edycji imprezy głównymi tematami były prace na wysokości oraz prace z użyciem elektronarzędzi. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem LOTOTO zwiększającym bezpieczeństwo prazy z zastosowaniem elektronarzędzi. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się kursy pierwszej pomocy i symulator dachowania. Całość zakończył konkurs z nagrodami oraz poczęstunek.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej