SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czas pracy – teoria i praktyka

Zagadnienie przysparzające niemało kłopotów szefom firm i osobom odpowiedzialnym za organizację pracy. Państwowa Inspekcja Pracy stale kontroluje ten aspekt działalności przedsiębiorstw i często nakłada kary za naruszenie obowiązujących przepisów.

Wszystkich tych, którzy mogą mieć problemy z organizowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników oraz osoby chcące uaktualnić swoją wiedzę, firma SEKA S.A. zaprasza na szkolenie „Czas pracy – teoria i praktyka”.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawnymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy i udoskonalenie umiejętności stosowania uregulowań w praktyce. Uczestnicy zapoznają się także z aktualnym orzecznictwem sądowym i interpretacją organów kontroli.

Szczegółowa tematyka szkolenia będzie dotyczyła:

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy

 • system podstawowego czasu pracy
 • pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, a czas pracy
 • okresy nieświadczenia pracy wliczane do czasu pracy
 • organizacja pracy w trakcie przestoju
 • szkolenia a czas pracy
 • podróże służbowe a czas pracy
 • rozliczanie czasu pracy tzw. „pracowników mobilnych”;
 • wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych, w tym procedura wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego
 • wprowadzenie ruchomego czasu pracy w praktyce
 • równoważny czas pracy
 • zadaniowy czas pracy

Planowanie czasu pracy.

 • planowanie pracy na prawidłową liczbę godzin i dni w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • prawidłowe obliczanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy
 • niezbędne pojęcia do planowani czasu pracy
 • elementy konieczne przy planowaniu czasu pracy
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, w tym okres na jaki powinny być – wprowadzone i konieczność podania ich do wiadomości pracowników
 • kiedy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy?
 • zmiana harmonogramów czasu pracy. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

Rozliczanie czasu pracy

 • praca w godzinach nadliczbowych, w tym kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych
 • ograniczenia czasowe i podmiotowe w polecenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • kiedy powstają nadgodziny w poszczególnych systemach czasu pracy
 • jak zabezpieczyć firmę przed nieuzasadnionymi nadgodzinami
 • dyżur pod telefonem (ustalenie dyżurów weekendowych dla kilku pracowników)
 • zasady oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
 • pieniężna forma rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 • nadgodziny niepełnoetatowca
 • zasady oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy
 • nadgodziny osób zarządzających i kierowników
 • dozwolenie pracy w niedzielę i święta
 • zasady rekompensowania pracy w niedzielę i święta
 • praca w nocy i rozliczanie pracy w nocy
 • odpracowanie zwolnienia od pracy bez prawa do nadgodzin
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy

 • Kto jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za nieprzestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy?
 • Przykładowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie czasu pracy
 • Kary za naruszanie przepisów o czasie pracy

 

 

Zobacz także: