Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wstępne i okresowe szkolenia BHP to obowiązek pracodawców wobec zatrudnianych przez nich pracowników. Czy rzeczywiście każdy pracownik musi przejść takie szkolenie? Jak często odbywają się szkolenia okresowe? Co w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych?

Obowiązkowe szkolenie BHP dla każdego etatowego pracownika

Praktycznie każde środowisko pracy wiąże się z mniejszymi lub większymi zagrożeniami dla zdrowia pracowników. Dlatego odpowiednie rozporządzenie ministra gospodarki i pracy określa obowiązek przejścia szkolenia BHP przez pracowników przed rozpoczęciem wykonywania przez nich obowiązków zawodowych. Co więcej, do przejścia szkolenia zobowiązani są także pracodawcy oraz kadra zarządzająca. Wyjątkiem od tej reguły są pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Zasady współpracy określa w tym przypadku Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Pracy, dlatego pracownicy zatrudnieni w ten sposób nie muszą przechodzić wstępnego szkolenia BHP. Obowiązek taki pojawia się natomiast, kiedy zleceniobiorca wykonuje pracę wiążącą się z wysokim stopniem narażenia na utratę życia bądź zdrowia.

Szkolenie BHP a jednoosobowa działalność gospodarcza

Szkolenie BHP jest dobrowolne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym działalność musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony życia bądź zdrowia. Jeśli jednak właściciel firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zatrudnia choćby jednego pracownika, jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP dla siebie oraz osób zatrudnionych.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP

Każdy etatowy pracownik, a więc zatrudniony w formie umowy o pracę, musi przejść zorganizowane przez pracodawcę szkolenie z zakresu BHP obejmujące także przepisy przeciwpożarowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca musi też zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego i dokonać instruktażu związanego z danym stanowiskiem. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy co jakiś czas ulegają zmianom. Dlatego oprócz wstępnych szkoleń z zakresu BHP pracownicy są zobowiązani również do odbywania zorganizowanych przez pracodawcę okresowych szkoleń. Ich częstotliwość zależy od konkretnego stanowiska. Na różnych stanowiskach środowisko pracy stwarza bowiem odmienne zagrożenia. Stanowiska charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka utraty zdrowia lub życia najczęściej wiążą się z koniecznością odbywania okresowych szkoleń raz w roku. W przypadku mniej ryzykownych stanowisk takie szkolenia mogą odbywać się co pięć lat.

Przebieg szkolenia BHP

To pracodawca jest odpowiedzialny za szkolenie BHP, dlatego organizacja szkolenia leży po jego stronie, podobnie jak finansowanie. Zgodnie z przepisami szkolenie z zakresu BHP powinno odbywać się w godzinach pracy, a jeśli szkolenie przedłuży się, pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania tego zatrudnionym na przykład w formie godzin wolnych od pracy. Szkolenia z zakresu BHP mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny. Na większości stanowisk wstępne szkolenia z zakresu BHP nie kończą się egzaminami, jednak przeszkolony pracownik musi w sposób pisemny potwierdzić fakt, że odbył szkolenie z zakresu BHP.

Szkolenia BHP w ofercie SEKA

Obecnie szkolenia BHP mogą odbywać się stacjonarnie, jak również w formie e-learningu. Obie opcje są dostępne w naszej ofercie. Już od ponad trzech dekad wspieramy polskie przedsiębiorstwa między innymi w zakresie organizacji profesjonalnych wstępnych i okresowych szkoleń BHP. Zajęcia odbywają się w naszych oddziałach regionalnych, jak również szkolenia bhp online i w siedzibie klienta. Posiadamy doświadczenie we współpracy z klientami reprezentującymi różne branże. Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do zapoznania się z bazą aktualnych szkoleń lub kontaktu w celu organizacji szkolenia indywidualnego.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA BHP.


edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej