SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nie można przeprowadzić szkolenia wstępnego ogólnego bhp ani szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp przed zawarciem umowy z pracownikiem, a szkolenie nie może odbywać się w dni wolne od pracy ani poza godzinami pracy pracownika.

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że pracownicy przed dopuszczeniem do pracy muszą odbyć wstępne szkolenie bhp, jednak nie może to nastąpić przed zawarciem umowy  o pracę, ponieważ zatrudniane osoby nie mają jeszcze statusu pracowniczego.

Zgodnie z Art. 2373 §3 szkolenia bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Oznacza to, że czas poświęcony na szkolenia wliczany jest do czasu pracy pracownika, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli szkolenie nie może odbyć się w godzinach pracy pracownika, wówczas odbywanie tego szkolenia poza normalnymi godzinami pracy traktuje się jako pracę w godzinach nadliczbowych. A zatem pracownik za czas, w którym uczestniczył w szkoleniu bhp, zachowuje prawo do wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem lub powinien mu zostać udzielony czas wolny od pracy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Szkolenia nie powinny też odbywać się w niedzielę, w dni wolne od pracy czy  poza godzinami pracy pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy np. niedziela jest dniem pracy pracownika (np. praca w ruchu ciągłym). Wówczas w tym dniu można skierować pracownika na szkolenie.

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej