SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z przepisami bhp pracodawca ma obowiązek zapewnienia zatrudnionym u siebie osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownik, z kolei, powinien starannie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. W sytuacji, gdy dalsze wykonywanie czynności zagraża życiu lub zdrowiu pracownika – ma on prawo odmówić świadczenia pracy.

Kodeks pracy w art. 210 § 1 szczegółowo określa sytuacje, w których pracownik może powstrzymać się od pracy. Zgodnie z tymi przepisami uprawnienie do odmowy nabywa, jeżeli:

  • warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika,
  • wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,
  • jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób (dotyczy pracowników, zatrudnionych przy pracach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Prace te określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 287 z późn. zm.)

§ 2 tegoż artykułu K.p. stanowi, że w momencie, gdy powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa powyżej, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia.

Z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji i zachowuje też prawo do wynagrodzenia.

Pracownik powinien jednak pamiętać o jednej zasadzie, by o każdej z wymienionych sytuacji niezwłocznie zawiadamiać przełożonego.

Źródło: art. 210 Kodeksu pracy

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej