SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Dni bezpieczeństwa, nie tylko od Święta…

Do kluczowych obowiązków służby bhp należy popularyzacja wśród pracowników nadzorowanych firm problematyki bhp oraz ergonomii. To zadanie bywa nie zawsze odpowiednio doceniane zarówno przez pracodawców, pracowników, jak i specjalistów bhp, a jest to aktywność, która może zachęcać zatrudnionych do zmiany podejścia do kultury bezpieczeństwa, wpływać w pozytywny sposób na ich działania i w konsekwencji, na poprawę warunków wykonywania pracy.

Doskonałym pretekstem do wdrożenia w firmie nowych rozwiązań ograniczających ryzyko zawodowe i poprawiających komfort pracy może być Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (inaczej: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy), który rokrocznie na całym świecie obchodzony jest 28 kwietnia. Warto zarazem pamiętać, by nie tylko z okazji święta, ale również każdego innego dnia pracy, dbać o promowanie prawidłowych i przykładnych zachowań.

SEKA S.A. , obok znanego i uznanego programu: Edukacyjna Komunikacja Ekspercka (EKE), proponuje kolejne innowacyjne rozwiązania służące kształtowaniu i utrwalaniu u pracowników osiągniętych postaw probezpiecznych.

Zaletą przedstawionego programu jest fakt wymagania wielokrotnego i częstego zaangażowania, tak aby można było tworzyć kolejne edycje wydarzeń. Takie rozwiązanie pozwala uczestnikom na silniejsze związanie się z ideą przyjaznego, zdrowego środowiska pracy niż organizowane np. raz do roku imprezy.

Środowisko pracy, w tym technologie są stale modyfikowane, zatem również postawy pracowników względem nich powinny nadążać za nowymi rozwiązaniami. Działania w obszarze popularyzacji bhp muszą uwzględniać te zmiany, wykorzystywać nowoczesne narzędzia i sposoby organizacji wydarzeń.

Niska fluktuacja kadr to wielka korzyść dla przedsiębiorstwa, jest to jednak duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie za zarządzanie zespołami ludzkimi i kształtowanie postaw pracowników. Podkreślenie roli bezpiecznego środowiska pracy staje się coraz częściej wykorzystywanym argumentem na rzecz wyboru danego miejsca pracy lub kontynuowania zatrudnienia. Ważnym zadaniem staje się dotarcie w atrakcyjny sposób do zainteresowanych z informacją o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy jakości warunków ich pracy.

Chcąc uniknąć rutyny i wyczerpanej, wyeksploatowanej formuły działań w obszarze kultury bezpieczeństwa zostały przygotowane konkretne scenariusze działań, zapytaj o informacje o możliwości skorzystania z nich.

Współpraca w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Czym jest dzień BHP?

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest co rocznie 28 kwietnia. Został ogłoszony przez Międzynarodową Organizację Pracy w 2001r a pod obecną nazwą funkcjonuje od 2003r. W Polsce Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy został wprowadzony na mocy uchwały Sejmu z dnia 9 lipca 2003r.

Kampania ma na celu poprawienie stanu świadomości w sferze BHP a tym samym ma pomóc zmniejszyć liczbę zgonów i urazów związanych z pracą oraz ograniczyć zapadalności na choroby zawodowe.

28 kwietnia przypada również (obchodzony od 1989 w ponad 70 krajach na świecie) Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Jego celem jest upamiętnienie ofiar wypadków przy pracy oraz zmarłych w wyniku chorób zawodowych, promowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia na stanowisku pracy.

Co roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest pod innym hasłem, zwracającym uwagę na bieżące problemy związane z BHP na świecie. W tym roku decyzją Światowej Organizacji Pracy ogłoszono wspólne obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci. Wspólne hasło brzmi: „Młodzi Bezpieczni w Pracy.”

W ten sposób Światowa Organizacja Pracy chce zwrócić uwagę na szczególne zagrożenia jakim podlegają młodzi pracownicy oraz rozwiązać problem pracy dzieci. Pracownicy w wieku 15 – 24 cechują się mniejszym doświadczeniem i świadomością zagrożeń na miejscu pracy. Z uwagi na gorszą pozycję na rynku pracy częstokroć godzą się na pracę o niższym poziomie bezpieczeństwa. Powoduje to relatywnie wyższy odsetek wypadków przy pracy w porównaniu innych grup wiekowych.

Więcej dobrych praktyk w Magazynie SEKA

Zobacz także: