SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 935). Zmiany przepisów są uzasadniane potrzebą stworzenia bardziej partnerskich relacji pomiędzy administracją a obywatelami, ponadto mają przyspieszyć postępowania administracyjne oraz zapewnić adekwatność kar w stosunku do przypadków naruszenia prawa.

Powyższa ustawa jest jednym z efektów wdrażania tzw. pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju i skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany:

  • Milczące załatwienie sprawy. Organ administracyjny ma określony czas na załatwienie sprawy. Jeżeli nie rozpatrzy tego w ustawowym terminie – „spóźni się” – będzie to oznaczało, że sprawa została załatwiona zgodnie z naszym wnioskiem.
  • Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych. Dotychczas termin ten wynosił 7 dni od daty otrzymania wezwania niezależnie od ilości braków, jakie należało uzupełnić oraz stopnia ich skomplikowania. Od 1 czerwca to się zmieniło. Już sam organ sporządzając wezwanie będzie miał możliwość wyznaczenia dłuższego terminu na uzupełnienie braków formalnych, ale także wnioskodawca będzie miał możliwość złożenia wniosku o przedłużenie tego terminu.
  • Wymierzanie kar. Niezależnie od sposobu określenia w przepisach wysokości kary, możliwe będzie odstąpienie od jej nałożenia.

Ustawa wprowadza wiele innych zmian, korzystnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i pozostałych obywateli.

Z treścią nowelizacji ustawy można zapoznać się pod tym adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/935

 

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA