SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-LEARNING | CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami oraz regulacjami prawnymi z zakresu czasu pracy. Jego adresatami są menadżerowie firm oraz inne osoby kierujące pracownikami, oraz osoby odpowiedzialnych za ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie.

Do bardzo istotnych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy wszystkich zatrudnionych. Niedostosowanie się do tych przepisów może go dużo kosztować. Oprócz prowadzenia ewidencji, ważne jest również, aby czas pracy pracowników był ewidencjonowany oddzielnie dla każdego pracownika.

GŁÓWNE KORZYŚCI SZKOLENIA to zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami oraz regulacjami prawnymi z zakresu czasu pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Czas pracy – zadania i rola menadżera oraz podstawowe regulacje prawne.
  2. Systemy i rozkłady czasu pracy.
  3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy online.
  4. Czas pracy dla menedżerów – suplement.

E-LEARNING – Jest to nowoczesna formuła kształcenia opierająca się na nauczaniu za pomocą Internetu i sieci komputerowych bez konieczności fizycznej obecności w sali komputerowej. Z wielu zalet tej formy możemy wymienić kilka najbardziej znaczących, m.in.:

  • dowolny czas nauki i wygoda Klienta,
  • lepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz nauka we własnym tempie,
  • większe urozmaicenie nauczania poprzez użycie technik wideo i multimediów,
  • indywidualny nadzór wykładowcy, co w zajęciach stacjonarnych jest utrudnione.

Zobacz także: