SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Z danych GUS-u dotyczących wypadków przy pracy za rok 2017  wynika, że zmalał wskaźnik wypadkowości w stosunku do roku poprzedniego. Jednak dane dotyczące wypadków ciężkich i śmiertelnych mogą budzić wśród znawców problematyki ochrony pracy niepokój, bowiem nastąpił wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych o 12,6%.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2017 roku miało miejsce ponad 88 tys. wypadków. To jest ok. 0,5 proc. więcej niż w roku 2016. Zmalał jednak wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych na 1000 pracujących – z 7,07 do 6,84.

W podziale terytorialnym kraju, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim (8,98), warmińsko-mazurskim (8,44) i wielkopolskim (8,15); najniższe – w województwie mazowieckim (4,76) i małopolskim (5,16).

Wśród najbardziej narażonych na wypadki przy pracy branż znalazły się: dostawa wody, gospodarowanie odpadami i ściekami oraz górnictwo i wydobywanie.

Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja. Budownictwo, które niedawno było w czołówce, znalazło się mniej więcej w połowie stawki.

Fakt, że branża budowlana odnotowuje spadek liczby wypadków cieszy, jednak należy pamiętać, że specyfiką tego sektora jest stosunkowo wysoki odsetek wypadków ciężkich i śmiertelnych. Nie powinniśmy popadać zatem w przesadną euforię, aby nie uśpić czujności – przestrzega Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A.

Przypomina, że edukacja i szkolenia pozytywnie wpływają na świadomość pracowników i pracodawców. Od 2010 roku pracuje nad tym Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wypracowując m.in.: jednolite standardy bhp obowiązujące na wszystkich budowach sygnatariuszy Porozumienia, w tym dotyczące szkoleń bhp.

– Zresztą ZUS idzie na rękę tym, którzy chcą poprawić stan bezpieczeństwa w swoich przedsiębiorstwach i finansuje w całości ze środków Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresowe szkolenia bhp. Każdy przedsiębiorca oraz osoba indywidualna reprezentująca firmę z branży budowlanej, może ubiegać się o skorzystanie z tych szkoleń – dodaje Maszewski.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej