SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Escape roomy w ostatnich latach, cieszą się dużą popularnością.

Miłośnicy zagadek i łamigłówek dają się zamykać w tego typu pomieszczeniach powierzając swoje bezpieczeństwo w ręce właścicieli. Niestety, jak pokazują ostatnie tragiczne wydarzenia, nie zawsze te lokale spełniają wymagania przepisów z zakresu bhp i ppoż. Mamy nadzieję, że taki stan rzeczy wynika wyłącznie  z niewiedzy (co oczywiście też nie może być usprawiedliwieniem), a nie ze świadomego działania.

Escape room to, zgodnie z założeniem, miejsce przeznaczone na pobyt ludzi, w tym wypadku klientów.

Prawo budowlane określa je mianem lokalu użytkowego, który musi spełniać szereg wymagań bhp i ppoż., określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, warunków higieniczno-sanitarnych.

Zdarza się, że tego typu lokale są otwierane w pomieszczeniach mieszkalnych, np. w pomieszczeniu użytkowym wydzielonym z budynku mieszkalnego lub do niego przylegającym. Wówczas należy zmienić sposób użytkowania z mieszkalnego na użytkowy. W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie Gminy, m.in. ekspertyzę techniczną budynku, którą powinien przeprowadzić rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej.   

Przekształcony lokal należy odpowiednio dostosować, aby korzystanie z niego było bezpieczne i komfortowe dla użytkowników

(nie tylko klientów, ale również pracowników). Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej właściciel lub zarządca obiektu powinien regularnie przeprowadzać kontrole stanu technicznego budynku oraz warunków przeciwpożarowych.

Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. zwraca uwagę na fakt, że takie kontrole rzeczywiście często są pomijane:

W pośpiechu codzienności zbyt często zapominamy o potrzebie stałego dbania o bezpieczeństwo swoje, bliskich, współpracowników, klientów. Systematyczne i skrupulatne kontrole stanu warunków pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego pozwalają zmniejszać ryzyko wypadków, w tym katastrof – mówi. – Jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, stale współpracująca z ponad 250 specjalistami bhp i ochrony ppoż. w całym kraju, polecamy swoje usługi, w szczególności w dziedzinie sprawdzania zgodności warunków pracy i przeciwpożarowych z wymogami przepisów i zasadami bezpieczeństwa – dodaje.

Sprawdzić warunki lokalowe oraz pracy można również za pomocą audytu bhp i ppoż., który przeprowadzają eksperci na zlecenie właściciela lub zarządcy obiektu. Tego typu kontrola pozwala na identyfikację wszystkich nieprawidłowości występujących w przedsiębiorstwie i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. teraz; tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej