SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) już od 2008 roku stwarza dobrą okazję do dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie bhp.

W tych dniach w całej Europie są organizowane konferencje, warsztaty i wystawy, prowadzona jest dystrybucja plakatów i materiałów informacyjnych. Są to działania, które mają zwrócić uwagę nie tylko pracodawców, ale też całego społeczeństwa na to, jak ważne są bezpieczne miejsca pracy.

Statystyki dotyczące wypadków w pracy z ostatnich dwóch lat wskazują na tendencję spadkową, co świadczy o tym, że kampanie informacyjne przynoszą oczekiwane rezultaty. Według danych głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w wypadkach przy pracy życie straciły 243 osoby. To o 20,1 proc. mniej niż rok wcześniej.  W pierwszym kwartale 2017 r. liczba poszkodowanych wyniosła ogółem 16 807 i była o 0,5% mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

EU-OSHA promuje godne i sprawiedliwe warunki pracy, pomagając pracodawcom i pracownikom zmagać się ze stojącymi przed nimi wyzwaniami. Jedną z takich kampanii jest „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Punktem kulminacyjnym tygodnia bhp będzie szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, który odbędzie się 21-22 listopada w hiszpańskim Bilbao.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej