SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Zapraszamy na 3-godzinne seminarium oraz 2-godzinne warsztaty w formie gry decyzyjnej, na których uczestnicy dowiedzą się jak optymalnie poradzić sobie z sytuacją kryzysową.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do efektywnego działania na wszystkich czterech etapach procesu zarządzania kryzysowego. Nasza metodologia bazuje na zbiorze dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego oraz systematycznej weryfikacji planów i procedur awaryjnych. Konsekwentne realizowanie zadań w fazie zapobiegania oraz przygotowania nie tylko chroni przed sytuacjami kryzysowymi, zmniejszając prawdopodobieństwo ich wystąpienia, ale i przygotowuje do szybkiego reagowania na zdarzenia kryzysowe.

W trakcie warsztatów w formie gry decyzyjnej, uczestnicy będą mogli sprawdzić w praktyce funkcjonowanie obowiązujących w organizacji procedur na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Takie ćwiczenia umożliwiają wypracowanie gotowych procedur kryzysowych, pomagają także zbudować dobre praktyki działania w zespole. Podczas warsztatów uczestnicy muszą wykazać się znajomością procedur oraz umiejętnością współpracy.


Kontakt: Aleksandra Gryguć
Dyrektor Działu Zarządzania Bezpieczeństwem
tel. 22 517 88 04 | kom. 798 742 402 |
e-mail: aleksandra.gryguc@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA