SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W latach 2006-2016 wzrósł udział sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł w przemyśle, gospodarstwach domowych i rolnictwie. Tak wynika z danych GUS w kwestii finalnego zużycia energii z podziałem na sektory.

Największą zmianą w omawianym okresie był wzrost udziału transportu z 23% do 29% Prawdopodobną przyczyną tego stanu była rosnąca rola drogowych przewozów towarowych, a także przewozów osobowych dokonywanych samochodami prywatnymi.

Pomimo spadku udziału z 35% do 30% zużycia energii przez gospodarstwa domowe w dalszym ciągu pozostały największym konsumentem. Najczęściej zużywanym nośnikiem były paliwa węglowe. Kolejnymi nośnikami były: ciepło, gaz ziemny, energia elektryczna, pozostałe nośniki i paliwa ciekłe.

Najważniejszym kierunkiem użytkowania energii było ogrzewanie pomieszczeń, których udział w 2016 r. wyniósł 66,4%. Ogrzewanie wody pochłonęło 15,8% energii, oświetlenie i urządzenia elektryczne – 9,7%, a gotowanie posiłków – 8,0%.

W 2016 r. ponad 94% energii zostało zużyte w transporcie drogowym, poniżej 4%  zostało zużyte w transporcie lotniczym, poniżej 2% – w transporcie kolejowym, a minimalne ilości przez żeglugę śródlądową i przybrzeżną.

Największy spadek zużycia nastąpił w przypadku paliw ciekłych (spadek o 53%). Zmniejszeniu uległo także zużycie ciepła (o 38%) oraz węgla (o 21%). Wzrosło natomiast zużycie gazu (o 2%), energii elektrycznej (o 21%) oraz pozostałych nośników (o 115%).

źródło https://portalkomunalny.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej