SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Firma SKANSKA będąca sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przeprowadza testy nowych „inteligentnych kasków”. Celem tego pilotażowego programu jest poprawa bezpieczeństwa na budowach.

„Inteligentne kaski” opracowane wspólnie przez Cybercom i Intel to urządzenia, które:

  • monitorują sposób użycia kasku – automatycznie powiadamiają o niestandardowych zdarzeniach w rodzaju zdjęcia kasku, wstrząsów, potrąceń czy upadków;
  • sprawdzają temperaturę wewnątrz kasku – pozwala to uniknąć np. udaru słonecznego;
  • lokalizują pracownika – określają na którym piętrze budowanego budynku dany pracownik się znajduje;
  • posiadają przycisk alarmowy – pracownik może go uruchomić w sytuacji, gdy jest świadkiem niebezpiecznego zdarzenia.

Wszystkie te dane za pośrednictwem aplikacji mobilnej natychmiast trafiają do osób zarządzających bezpieczeństwem na budowie. Czas ma kluczowe znaczenie, ponieważ im szybciej ważna informacja dotrze do odpowiednich osób, tym szybciej zostaną uruchomione procedury i będzie zorganizowana pomoc.

Docelowo taki kask miałby stanowić jeden z wielu elementów monitorujących pracę na budowie, a wszystkie razem powinny przyczynić się do znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy.

Jak zapowiada SKANSKA testy potrwają miesiąc, a jeżeli wypadną pomyślnie to takie rozwiązanie zostanie wdrożone również na innych budowach.

Poprawa bezpieczeństwa na budowie poprzez wyeliminowanie wypadków, czyli „Zero wypadków” – to hasło Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w którym prężnie działa też SEKA S.A. Patronat medialny i wygrany przetarg w ZUS na szkolenia okresowe na budowach pozwoli szkoleniowcom SEKA S.A. na przeprowadzenie merytorycznych i jakościowych szkoleń z zakresu bhp, a tym samym przyczynić się do wzrostu świadomości pracowników budowlanych w zakresie ochrony życia i zdrowia.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej