SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.) określa, jakie czynności są zaliczane do  prac na wysokości oraz które należy zakwalifikować jako szczególnie niebezpieczne.

Pracą na wysokości jest każda praca, podczas wykonywania której stopy pracownika znajdują się co najmniej 1 m od ostatecznego poziomu, na który może on upaść. Od przywołanego zapisu jest wyjątek – § 105 ust. 2 pkt. 1 ww. rozporządzania. Stanowi on, że do pracy na wysokości nie zalicza się prac wykonywanych niezależnie od wysokości, na której znajduje się pracownik, jeżeli wykonuje jest osłonięta do wysokości co najmniej 1,5 ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi i wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem.

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy pracownik wykonuje swoje zadania na podnośniku zabudowanym. Jeśli nie dopuszczamy możliwości, że któraś ze ścian zostanie otwarta w czasie przebywania pracownika na wysokości, to praca ta nie wymaga orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy na wysokości, ani konieczności stosowania indywidualnych środków chroniących przed upadkiem.

Osoba zwalniająca pracownika z tego obowiązku powinna posiadać pewność, że w czasie wykonywania zadań, pracownik będzie przestrzegał przyjęte procedury dotyczące bezpiecznej pracy, a  w szczególności nie będzie stosował dodatkowych urządzeń umożliwiających wejście wyżej np. na skrzynkę, czy też nie będzie wychylał się by pracować poza barierkami ochronnymi.

Kolejny przepis rozporządzenia – § 105 ust. 2. pkt. 2 również budzi pewne wątpliwości. Czy praca świadczona przy krawędzi wysokiego obiektu zabezpieczonego ażurowymi barierkami jest dostateczną ochroną czy też nie? Z braku szczegółowych przepisów określających skuteczność tego typu konstrukcji ochronnych, należy odnieść się do dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

Przepisy  określają  jednoznacznie, że w czasie wykonywania szeregu prostych prac z nieosłoniętych płaszczyzn, podestów, drabin przystawnych i rozstawnych, podczas pokonywania pionowych dróg komunikacyjnych (drabiny i klamry) po przekroczeniu wysokości 2 m od poziomu, na który może upaść pracownik, wymagane jest bezwzględne zabezpieczenie pracowników odpowiednimi do rodzaju pracy środkami chroniącymi przed upadkiem z wysokości. Przede wszystkim powinny być zastosowane odpowiednie bezpieczne urządzenia, w tym np. rusztowania stacjonarne lub przejezdne, podesty drabinowe z barierkami oraz wszelkiego rodzaju podnośniki samojezdne.

Andrzej Hodyr
gł. spec. ds. bhp
ekspert SEKA S.A.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej