Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest cenna nie tylko w życiu prywatnym, ale również w pracy. Niemal każde stanowisko jest obarczone czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do wypadku. Skaleczenie, zranienie, poparzenie czy porażenie prądem to tylko kilka z nich. Każde takie zjawisko wymaga innego postępowania, którego nauczeniu się służą kursy pierwszej pomocy. Jak powinny wyglądać takie szkolenia?

Kurs pierwszej pomocy jako szkolenie obligatoryjne

Znaczenie posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy zostało docenione przez sporą część społeczeństwa. Potwierdzeniem jest intensyfikacja działań mających na celu ukończenie szkolenia lub przynajmniej przekazanie podstawowych informacji na temat tego, jak przeprowadzić resuscytację czy zająć się poszkodowanym na ulicy. Pomagają w tym programy telewizyjne, internet oraz materiały reklamowe.

W zakładach pracy szkolenie z pierwszej pomocy jest lub powinno być obligatoryjne. W praktyce oznacza to, że każdy pracownik powinien obowiązkowo ukończyć kurs, podczas którego zdobędzie wiedzę i przećwiczy w praktyce algorytm RKO. Różnica pomiędzy środowiskiem zawodowym a prywatnym sprowadza się jednak do tego, że w tym pierwszym spotyka się znacznie więcej specyficznych zagrożeń. Działy, takie jak spawalnia, hala obróbki CNC czy kotłownia, narażają pracowników na nietypowe urazy, od poważnych poparzeń odpryskami metalu, po uszkodzenia wzroku opiłkami.

Standardowy program kursu pierwszej pomocy

Podstawę do zrozumienia potrzeby oraz zasad udzielania pierwszej pomocy stanowi wiedza o ludzkim organizmie i możliwościach przeżycia w konkretnych sytuacjach. Dlatego fundament szkolenia powinna stanowić część teoretyczna, obejmująca ogólne zagadnienia, takie jak:

  • pierwsza pomoc medyczna w świetle prawa,
  • sposoby oceny zagrożenia i sytuacji poszkodowanego,
  • zabezpieczenie miejsca wypadku,
  • kontrola czynności życiowych poszkodowanego,
  • sposoby wzywania pomocy,
  • rodzaje urazów – zakrztuszenia, omdlenia, padaczka, atak serca, krwotoki, oparzenia i zranienia, złamania i urazy kostno-stawowe.

Podczas szkoleń przeznaczonych dla konkretnych grup zawodowych powinny zostać wprowadzone dodatkowe moduły opisujące postępowanie w sytuacjach typowych dla takich miejsc pracy. Stałym elementem powinny też być zasady ewakuacji z miejsc zagrożonych wybuchem, pożarem czy zawaleniem.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w praktyce

Jednym z największych problemów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy jest pokonanie własnych oporów, niepewności i strachu, że działanie ratownika bardziej zaszkodzi, niż pomoże poszkodowanemu. Obalenie tych barier jest możliwe tylko przez intensywny trening i sprawdzenie swoich umiejętności w konkretnej sytuacji. Dlatego sednem każdego kursu pierwszej pomocy jest część praktyczna, podczas której uczestnicy trenują zastosowanie algorytmu RKO na fantomie.

Jeśli istnieją możliwości techniczne i sprzętowe, udzielanie pomocy powinno też być ćwiczone w realnych sytuacjach. W ramach części praktycznej mogą to być zajęcia terenowe, połączone z układaniem poszkodowanego na noszach i przenoszeniem go w bezpieczne miejsce. Warto zaznaczyć, że trening układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie wyczerpuje jeszcze wszystkich zadań treningowych. Na kursie uczestnik powinien też przećwiczyć opatrywanie ran, oparzeń, zakładanie opaski uciskowej i chusty trójkątnej oraz używanie defibrylatora.

W obiektach, w których znajdują się dzieci (szkoły, przedszkola, placówki opiekuńcze, obiekty handlowe i kultury) szkolenie z pierwszej pomocy należy przeprowadzać z uwzględnieniem resuscytacji młodych poszkodowanych. Do tego celu służą specjalne dziecięce fantomy.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY.


edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej