SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenie wstępne bhp uwzględnia przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, które ma na celu zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy na danym stanowisku, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Pracownik, wykonujący swoje zadania na linii produkcyjnej z reguły obsługuje maszyny składające się z kilku urządzeń, np. rozwijarka, prostownica, zgrzewarka, rol-otok. W związku z tym powstaje pytanie, czy na każdym z tych urządzeń należy osobno przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Powołując się na § 3. pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.), maszyną określa się też „zespoły maszyn, o których mowa w lit. a-c, lub maszyny nieukończone określone w pkt 7, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość”.

Jeżeli zatem linia technologiczna składa się z kilku maszyn pracujących w układzie wspólnego sterowania i jest obsługiwana przez jednego pracownika należy to traktować jako jedną maszynę, a  pracownik obsługujący taką linię powinien mieć stanowisko – operator linii technologicznej do produkcji danego wyrobu. Wówczas wystarczy przeprowadzić jeden instruktaż dotyczący całej linii produkcyjnej.

W sytuacji, gdy linia produkcyjna w zakresie obsługi, sterowania i zasilania jest podzielona na niezależne od siebie maszyny (segmenty produkcyjne) obsługiwane przez różnych pracowników, wówczas w karcie szkolenia należy wyszczególnić, których maszyn i którego pracownika dotyczy szkolenie.

Źródło: https://www.portalbhp.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej