SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

KALENDARIUM

Harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 r.

Daty publikacji raportów kwartalnych:

  • raport za IV kwartał 2016 r. (skonsolidowany) – 14 lutego 2017 r.,
  • raport za I kwartał 2017 r. (skonsolidowany) – 15 maja 2017 r.,
  • raport za II kwartał 2017 r. (skonsolidowany) – 14 sierpnia 2017 r.,
  • raport za III kwartał 2017 r. (skonsolidowany) – 14 listopada 2017 r.

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2016 został opublikowany w dniu 30 maja 2017 roku.

Wydarzenia
1. Dzień nabycia prawa do dywidendy – 10 lipca 2017 r.
2. Dzień wypłaty dywidendy – 25 lipca 2017 r.


Okresy zamknięte dotyczące nabywania oraz zbywania akcji SEKA S.A. w 2017 roku

  • Od 15 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r. w związku z raportem za IV kwartał 2016 r.
  • Od 15 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017 r. w związku z raportem za I kwartał 2017 r.
  • od 24 kwietnia 2017 r. do 30 maja 2017 r. w związku z raportami rocznymi za 2016 r.
  • od 16 lipca 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r. w związku z raportem za II kwartał 2017 r.,
  • od 15 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r. w związku z raportem za III kwartał 2017 r.