SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-Learning | ABC kultury projektowej

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat istoty i zasad budowania skutecznej kultury projektowej oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa HR i HR Biznes Partner.

ADRESACI SZKOLENIA

Członkowie kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla, menedżerowie firm, pracownicy działów HR, HRBP, HR Generalista, Specjalista ds. HR.

KORZYŚCI

Uzyskanie wiedzy na temat istoty i zasad budowania skutecznej kultury projektowej oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa HR i HR Biznes Partner.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Proces a projekt – ABC dla HR Biznes Partnera.
  • Kultura korporacyjna w organizacjach o elastycznych kulturach.
  • HR i HR Biznes Partner w kulturze projektowej.