SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ABC przedsiebiorczości

CELE SZKOLENIA

Cele szkolenia:

 • wzmocnienie postaw przedsiębiorczości;
 • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia własnego przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie postawy ustawicznego kształcenia się.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich chętnych, którzy chcą pracować na własny rachunek, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej.

KORZYŚCI

Wiedza na temat szans i zagrożeń z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Umiejętności prowadzenia przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących przepisów.
Kreowanie osobistej marki.

ZAKRES TEMATYCZNY

I. Psychologiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości.

II. Otoczenie przedsiębiorcy.

III. Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy .

V. Zachowania przedsiębiorcze w życiu codziennym

CZĘŚĆ A – Zasady podejmowania działalności – wybór formy prawnej działalności – księgowość w firmie.

 1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
  • Uzyskanie wpisu do działalności gospodarczej lub w krajowym rejestrze sądowniczym
  • ZUS
  • Urząd Skarbowy
  • Główny Urząd Statystyczny
  • Uzyskanie zezwoleń, koncesji
  • Sanepid
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Wydział Ochrony Środowiska
  • Jak działa ”jedno okienko”
 2. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
  • Wady i zalety
  • Przepisy i definicje
  • Obowiązki przedsiębiorcy
  • Etapy zakładania działalności gospodarczej
  • Przeprowadzenie remanentu
  • Naliczenie i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego
  • Sporządzanie deklaracji PIT-27
  • Sporządzanie deklaracji PIT-28
  • Naliczanie i odprowadzanie podatku zryczałtowanego, gdy jest się podatnikiem VAT
  • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 3. Zakładanie spółki cywilnej
  • Wady i zalety
  • Przepisy i definicje
  • Wkład
  • Wysokość kapitału
  • Odpowiedzialność
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
 4. Zakładanie spółki jawnej
  • Wady i zalety
  • Przepisy i definicje
  • Wysokość kapitału
  • Nazwa
  • Rejestracja
  • Odpowiedzialność
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
 5. Księgowość w firmie
  • Księgowość u osób fizycznych
  • Karta podatkowa
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Pełna księgowość

6.      Księgowość – spółka cywilna

   • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Pełna księgowość

7.      Księgowość spółka jawna

   • Karta podatkowa
   • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Pełna księgowość

CZĘŚĆ B konkurencja – planowanie oferty – asortyment

 1. Identyfikowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa
  • Analiza otoczenia
  • Typy otoczenia
  • Elementy otoczenia:
   • Otoczenie bliższe
   • Otoczenie dalsze
  • Ocena wpływu poszczególnych czynników otoczenia
  • Ocena wpływu na czynniki zewnętrzne
 2. Wybieranie lokalizacji firmy
  • Znaczenie lokalizacji
  • Wybór lokalizacji ze względu na różnorodne kryteria
  • Elementy reklamy zewnętrznej jednostki
 3. Ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej
  • Co to jest struktura towarowa?
  • Badanie rynku
  • Planowanie zakupów
  • Badanie możliwości magazynowych
  • Badanie i kontrola sprzedaży
  • Optymalizacja struktury ofertowej
 4. Prowadzenie asortymentacji i różnicowanie asortymentu
  • Co to jest dywersyfikacja?
  • Cel różnicowania asortymentu
  • Badania gustów i życzeń klientów
  • Wielkość zapasów
  • Sprawny system logistyczny

CZĘŚĆ C marketing – biznesplan

 1. Marketing – wybrane zagadnienia
  • Praktyczny marketing w nowej firmie
  • Jak się wyróżniać na tle konkurencji
  • Kto jest moim klientem, jak do niego dotrzeć i jak o niego dbać
  • Dlaczego promocje jakie organizuję nie działają
  • Ile kosztuje skuteczny marketing w małej firmie
  • Przykłady atrakcyjnych promocji
  • Cichy marketing w internecie
 2. Sporządzanie biznesplanu
  • Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu
  • Zasady budowy biznesplanu
  • Struktura biznesplanu – główne elementy składowe
  • Wdrożenie biznesplanu
  • Warsztaty pisania biznesplanu