SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Akademia tradingu giełdowego i inwestowania

CELE SZKOLENIA

 1. Przekazanie wiedzy o zależnościach między gospodarką, a rynkami giełdowymi,
 2. Zapoznanie ze specyfiką giełd oraz mechanizmami jakimi się one rządzą,
 3. Prezentacja podstawowych instrumentów inwestycyjnych w różnych segmentach rynku, solidny „infrastrukturalny background” tradingu i inwestowania,
 4. Zdiagnozowanie cech skutecznego tradera i inwestora,
 5. Zmotywowanie do działania na giełdzie w oparciu o wiedzę, własne analizy i chłodną kalkulację ryzyk/szans.

ADRESACI SZKOLENIA

Adresaci szkolenia to osoby zainteresowane rynkami giełdowymi, pragnące zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze inwestowania kapitału. Szkolenie kierowane jest do dwóch grup. Osób już posiadających kapitał i rozważających trading lub inwestowanie jako potencjalną szansę na pomnażanie zasobów finansowych, jak również osób, które planują poznać mechanizmy funkcjonowania rynków giełdowych.

KORZYŚCI

 1. Zdobycie wiedzy merytorycznej o gospodarce, mechanizmach rynkowych, giełdach i instrumentach inwestycyjnych
 2. Praktyczna wiedza o metodach poruszania się na rynku
 3. Diagnoza swoich zasobów osobowościowych przez pryzmat cech skutecznego tradera
 4. Oswojenie się z koncepcją uczestnika rynku.
 5. Zdobycie narzędzi do samodzielnego określenia bilansu ryzyk i szans na giełdzie
   

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Realna gospodarka i ‘tani’ pieniądz.
 2. Rynki giełdowe na tle całości rynku finansowego.
 3. Rynki giełdowe, pozagiełdowe (OTC) i ich specyfika-akcje, surowce, waluty (forex), indeksy, instrumenty pochodne.
 4. Rynek pierwotny- fazy życia spółki, cele emitenta, prospekt emisyjny, obowiązki informacyjne w czasie,analiza fundamentalna.
 5. Psychologiczna autoidentyfikacja- ‘Ja’, a rynki’, ‘Ja’ jako akcjonariusz i inwestor, ‘Ja’ jako trader.
 6. Rynek wtórny-organizacja obrotu publicznego, instytucje, przepisy, zasady.
 7. Infrastrukturalny background.(typy rachunków maklerskich, platforma transakcyjna, arkusz zleceń, usługi maklerskie).
 8. Aktywność-zlecenia i transakcje.
 9. Niestabilne otoczenie tradera- informacje i ich źródła, psychologia spekulacji, ‘byki’ i ‘niedźwiedzie’,dźwignia finansowa, manipulacja percepcją –techniki obrony.
 10. Analiza techniczna- siła przekonań, wiary czy globalna ułuda.
 11. Identyfikacja własnych zasobów i cech osobowościowych, imperatyw samodoskonalenia- Psychologia inwestora, tradera i rynków. Harmonogram pracy tradera .