Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne wymagania prawne w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz najnowszej ustawy o odpadach. Zdobycie wiedzy jak wywiązywać się z obowiązków wynikających ze powyższych ustaw zarówno, jako producent, importer, sprzedawca jak i zbierający i przetwarzający ZSEiE.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i sprzedawców sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii i akumulatorów, a także do zbierających i przetwarzających odpady oraz pracowników administracji publicznej. Pracowników biur księgowych.

KORZYŚCI

Zdobędzie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczącymi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz najnowszej ustawy o odpadach. Zdobycie praktycznej wiedzy jak wywiązywać się z obowiązków wynikających ze powyższych ustaw zarówno, jako producent, importer, sprzedawca jak i zbierający i przetwarzający ZSEiE. Umiejętność przygotowania się do kontrolki WIOŚ i UM oraz prowadzenie koniecznej sprawozdawczości i ewidencji w zakresie SEiE i ZZSEiE. Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości przepisów prawa.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Regulacje prawne ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach oraz najnowsza ustawa o odpadach.
  2. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektrycznny i elektroniczny, sprzedawcy detalicznego i hurtowego, jak i zbierającego i przetwarzającego ZSE i E.
  3. Obowiązki rejestrowe, sprawozdawczość, ewidencjonowanie i obowiązkowe opłaty w aspekcie wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzedawcy detalicznego i hurtowego, jak i zbierającego i przetwarzającego ZSEiE.
  4. Działalność organizacji odzysku SEiE.
  5. Sankcje karne będące następstwem nie wywiązywania się z obowiązków wprowadzających, sprzedających jak zbierających i przetwarzających ZSEiE.
  6. Przygotowanie do kontroli w zakresie SEiE oraz ZSEiE przez WIOŚ oraz UM.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline