×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne wymagania prawne w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz najnowszej ustawy o odpadach. Zdobycie wiedzy jak wywiązywać się z obowiązków wynikających ze powyższych ustaw zarówno, jako producent, importer, sprzedawca jak i zbierający i przetwarzający ZSEiE.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i sprzedawców sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii i akumulatorów, a także do zbierających i przetwarzających odpady oraz pracowników administracji publicznej. Pracowników biur księgowych.

KORZYŚCI

Zdobędzie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczącymi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz najnowszej ustawy o odpadach. Zdobycie praktycznej wiedzy jak wywiązywać się z obowiązków wynikających ze powyższych ustaw zarówno, jako producent, importer, sprzedawca jak i zbierający i przetwarzający ZSEiE. Umiejętność przygotowania się do kontrolki WIOŚ i UM oraz prowadzenie koniecznej sprawozdawczości i ewidencji w zakresie SEiE i ZZSEiE. Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości przepisów prawa.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Regulacje prawne ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach oraz najnowsza ustawa o odpadach.
  2. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektrycznny i elektroniczny, sprzedawcy detalicznego i hurtowego, jak i zbierającego i przetwarzającego ZSE i E.
  3. Obowiązki rejestrowe, sprawozdawczość, ewidencjonowanie i obowiązkowe opłaty w aspekcie wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzedawcy detalicznego i hurtowego, jak i zbierającego i przetwarzającego ZSEiE.
  4. Działalność organizacji odzysku SEiE.
  5. Sankcje karne będące następstwem nie wywiązywania się z obowiązków wprowadzających, sprzedających jak zbierających i przetwarzających ZSEiE.
  6. Przygotowanie do kontroli w zakresie SEiE oraz ZSEiE przez WIOŚ oraz UM.