Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne wymagania prawne w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz najnowszej ustawy o odpadach. Zdobycie wiedzy jak wywiązywać się z obowiązków wynikających ze powyższych ustaw zarówno, jako producent, importer, sprzedawca jak i zbierający i przetwarzający ZSEiE.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i sprzedawców sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii i akumulatorów, a także do zbierających i przetwarzających odpady oraz pracowników administracji publicznej. Pracowników biur księgowych.

KORZYŚCI

Zdobędzie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczącymi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz najnowszej ustawy o odpadach. Zdobycie praktycznej wiedzy jak wywiązywać się z obowiązków wynikających ze powyższych ustaw zarówno, jako producent, importer, sprzedawca jak i zbierający i przetwarzający ZSEiE. Umiejętność przygotowania się do kontrolki WIOŚ i UM oraz prowadzenie koniecznej sprawozdawczości i ewidencji w zakresie SEiE i ZZSEiE. Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości przepisów prawa.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Regulacje prawne ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach oraz najnowsza ustawa o odpadach.
  2. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektrycznny i elektroniczny, sprzedawcy detalicznego i hurtowego, jak i zbierającego i przetwarzającego ZSE i E.
  3. Obowiązki rejestrowe, sprawozdawczość, ewidencjonowanie i obowiązkowe opłaty w aspekcie wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzedawcy detalicznego i hurtowego, jak i zbierającego i przetwarzającego ZSEiE.
  4. Działalność organizacji odzysku SEiE.
  5. Sankcje karne będące następstwem nie wywiązywania się z obowiązków wprowadzających, sprzedających jak zbierających i przetwarzających ZSEiE.
  6. Przygotowanie do kontroli w zakresie SEiE oraz ZSEiE przez WIOŚ oraz UM.