SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne zasady gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

ADRESACI SZKOLENIA

KORZYŚCI

pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY

1.Bieżące zmiany w prawie – czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców, czego można się spodziewać w najbliższym czasie?
2.Prawidłowa klasyfikacja odpadów – nadawanie kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
3.Odpowiedzialność za odpady oraz jej przenoszenie
4.BDO – uruchomienie rejestru oraz związane z tym zmiany i utrudnienia,
5.Kto musi się wpisać do BDO? Zwolnienia z ewidencji
6.Przekazywanie odpadów za pośrednictwem BDO:
  – omówienie wystawiania KPO oraz dostępnych ról (przekazujący, transportujący, przejmujący)
  – statusy KPO oraz ich znaczenie – Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu
  – generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów
  – odrzucenie KPO oraz korekta
  – wycofanie KPO
7.Przekazywanie odpadów z pominięciem KPO np. nieprofesjonalnie zbierającym i osobom fizycznym
8.Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych)
9.Ewidencja i sprawozdawczość w BDO:
  – obsługa kart ewidencji odpadów (KEO)
  – stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO
  – ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją,
  – uzupełnianie ewidencji – ręczne czy automatyczne?
10.Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO
11.Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE – wystawiane przez BDO?
12.Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., policji itp. do bieżącej ewidencji
13.Administracyjne kary pieniężne
14.Panel dyskusyjny

Terminy szkolenia

2

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności