SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne zasady gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

ADRESACI SZKOLENIA

KORZYŚCI

pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY

1.Bieżące zmiany w prawie – czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców, czego można się spodziewać w najbliższym czasie?
2.Prawidłowa klasyfikacja odpadów – nadawanie kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
3.Odpowiedzialność za odpady oraz jej przenoszenie
4.BDO – uruchomienie rejestru oraz związane z tym zmiany i utrudnienia,
5.Kto musi się wpisać do BDO? Zwolnienia z ewidencji
6.Przekazywanie odpadów za pośrednictwem BDO:
  – omówienie wystawiania KPO oraz dostępnych ról (przekazujący, transportujący, przejmujący)
  – statusy KPO oraz ich znaczenie – Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu
  – generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów
  – odrzucenie KPO oraz korekta
  – wycofanie KPO
7.Przekazywanie odpadów z pominięciem KPO np. nieprofesjonalnie zbierającym i osobom fizycznym
8.Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych)
9.Ewidencja i sprawozdawczość w BDO:
  – obsługa kart ewidencji odpadów (KEO)
  – stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO
  – ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją,
  – uzupełnianie ewidencji – ręczne czy automatyczne?
10.Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO
11.Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE – wystawiane przez BDO?
12.Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., policji itp. do bieżącej ewidencji
13.Administracyjne kary pieniężne
14.Panel dyskusyjny