Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne zasady gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

ADRESACI SZKOLENIA

pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

KORZYŚCI

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

ZAKRES TEMATYCZNY

GOSPODARKA ODPADAMI
1. Podstawowe definicje z ustawy o odpadach (odpad, odpad niebezpieczny, odpad inny niż niebezpieczny, odpad obojętny)
2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
3. Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.
4. Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
5. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
6. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami  – pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
7. Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z lipca 2019 r.
8. Transport odpadów
9. Proponowane nowe warunki magazynowania odpadów, projekt rozporządzenia
10.Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
11.Najczęściej występujące błędy w przekazywaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
12.Ewidencja i sprawozdawczość – nowe wzory KEO i KPO w Bazie danych Odpadów
13.Wpisywanie i aktualizowanie wpisów do BDO
14.Zwolnieni z BDO
15.Sprawdzanie podmiotów w BDO- kogo dotyczą
16.Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów

REJESTR BDO
1. Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
2. Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
3. Ewidencja i sprawozdawczość w BDO
4. Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
5. Sprawozdania o wytworzonych odpadach składane poprzez BDO

Ćwiczenia (wykonanie wpisu do BDO, aktualizacji wpisu, sprawozdania)
• konsekwencje braku lub nierzetelnego wpisu:
  – sankcje finansowe,
  – kiedy należy dokonać wpisu,
  – opłata rejestrowa i opłata roczna

KONTROLE INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PO ZMIANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA WIOŚ:
– kiedy kontrola może odbyć się bez zawiadomienia,
– zmiana czasu pracy inspekcji,
– zmiana zakresu kontroli WIOŚ.

KOMPETENCJE KONTROLNE INNYCH ORGANÓW KONTROLI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN PRAWNYCH:
– zakres kontroli Marszałka Województwa,
– kontrole Wód Polskich,
– co może kontrolować Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent