SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne zasady gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

ADRESACI SZKOLENIA

pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

KORZYŚCI

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

ZAKRES TEMATYCZNY

GOSPODARKA ODPADAMI
1. Podstawowe definicje z ustawy o odpadach (odpad, odpad niebezpieczny, odpad inny niż niebezpieczny, odpad obojętny)
2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
3. Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.
4. Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
5. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
6. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami  – pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
7. Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z lipca 2019 r.
8. Transport odpadów
9. Proponowane nowe warunki magazynowania odpadów, projekt rozporządzenia
10.Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
11.Najczęściej występujące błędy w przekazywaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
12.Ewidencja i sprawozdawczość – nowe wzory KEO i KPO w Bazie danych Odpadów
13.Wpisywanie i aktualizowanie wpisów do BDO
14.Zwolnieni z BDO
15.Sprawdzanie podmiotów w BDO- kogo dotyczą
16.Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów

REJESTR BDO
1. Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
2. Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
3. Ewidencja i sprawozdawczość w BDO
4. Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
5. Sprawozdania o wytworzonych odpadach składane poprzez BDO

Ćwiczenia (wykonanie wpisu do BDO, aktualizacji wpisu, sprawozdania)
• konsekwencje braku lub nierzetelnego wpisu:
  – sankcje finansowe,
  – kiedy należy dokonać wpisu,
  – opłata rejestrowa i opłata roczna

KONTROLE INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PO ZMIANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA WIOŚ:
– kiedy kontrola może odbyć się bez zawiadomienia,
– zmiana czasu pracy inspekcji,
– zmiana zakresu kontroli WIOŚ.

KOMPETENCJE KONTROLNE INNYCH ORGANÓW KONTROLI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN PRAWNYCH:
– zakres kontroli Marszałka Województwa,
– kontrole Wód Polskich,
– co może kontrolować Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent