Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne zasady gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ewidencji odpadów poprzez rejestr BDO

ADRESACI SZKOLENIA

pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

KORZYŚCI

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

ZAKRES TEMATYCZNY

GOSPODARKA ODPADAMI
1. Podstawowe definicje z ustawy o odpadach (odpad, odpad niebezpieczny, odpad inny niż niebezpieczny, odpad obojętny)
2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
3. Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.
4. Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
5. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
6. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami  – pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
7. Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z lipca 2019 r.
8. Transport odpadów
9. Proponowane nowe warunki magazynowania odpadów, projekt rozporządzenia
10.Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
11.Najczęściej występujące błędy w przekazywaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
12.Ewidencja i sprawozdawczość – nowe wzory KEO i KPO w Bazie danych Odpadów
13.Wpisywanie i aktualizowanie wpisów do BDO
14.Zwolnieni z BDO
15.Sprawdzanie podmiotów w BDO- kogo dotyczą
16.Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów

REJESTR BDO
1. Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
2. Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
3. Ewidencja i sprawozdawczość w BDO
4. Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
5. Sprawozdania o wytworzonych odpadach składane poprzez BDO

Ćwiczenia (wykonanie wpisu do BDO, aktualizacji wpisu, sprawozdania)
• konsekwencje braku lub nierzetelnego wpisu:
  – sankcje finansowe,
  – kiedy należy dokonać wpisu,
  – opłata rejestrowa i opłata roczna

KONTROLE INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PO ZMIANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA WIOŚ:
– kiedy kontrola może odbyć się bez zawiadomienia,
– zmiana czasu pracy inspekcji,
– zmiana zakresu kontroli WIOŚ.

KOMPETENCJE KONTROLNE INNYCH ORGANÓW KONTROLI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN PRAWNYCH:
– zakres kontroli Marszałka Województwa,
– kontrole Wód Polskich,
– co może kontrolować Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline