SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aspekty prawne monitoringu wizyjnego

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z korzystaniem z monitoringu wizyjnego na tle obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie  skierowane jest głównie do administratorów i użytkowników systemów zabezpieczeń oraz osób związanych z ich budową i rozwojem  zarówno w przestrzeni publicznej jak i szeroko rozumianych instytucjach prywatnych. Wśród uczestników nie powinno zabraknąć inżynierów oraz informatyków, a nawet przedstawicieli handlowych firm dysponujących sprzedażą systemów zabezpieczeń.

KORZYŚCI

Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z korzystaniem z monitoringu wizyjnego na tle obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Legalność Monitoringu Wizyjnego
· Czy monitoring wizyjny to przetwarzania danych osobowych?
· Podstawy prawne dot. monitoringu
· Formalne i nieformalne źródła informacji
· Monitoring publiczny i prywatny
· Ochrona tajemnicy komunikowania
· Zasady przetwarzania danych pochodzących z monitoringu
· Obowiązki administratora danych w zakresie przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego

2. Monitoring Wizyjny, a ochrona prywatności w miejscu pracy
· Legalność monitoringu w miejscu pracy oraz uwzględnieniem charakteru danych o osobie
· Kiedy można monitorować pracownika w czasie pracy?
· Orzecznictwo europejski i polskie w zakresie monitoringu

3. Przyszłość monitoringu wizyjnego w Polsce
· Projekty założeń do ustawy o monitoringu
· Stanowiska organów w/s założeń do ustawy o monitoringu
· Stanowiska organizacji społecznych w/s założeń do ustawy o monitoringu
· Aktualny stan prac nad ustawą o monitoringu

4. Rejestracja zbiorów danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego
· Czy należy rejestrować zbiory danych z monitoringu wizyjnego?
· Czy dane osobowe – wizerunek jest tzw. daną wrażliwą?
· Wymagania prawne dot. rejestracji zbiorów wrazliwych

5. Materiał z monitoringu wizyjnego w aspekcie ochrony danych osobowych – dyskusja
· Polityka Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w kontekście stosowania monitoringu wizyjnego
· Czy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych podlegający rejestracji w biurze GIODO?
· Czy systemy monitoringu wizyjnego powinny zostać szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych?