SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Autorski program wsparcia dla pracowników służb bhp

CELE SZKOLENIA

To całkowicie innowacyjny projekt wsparcia warsztatu pracownika służb bhp.
To obok doskonalenia wiedzy, także spotkania praktyków w zakresie wykonywania zadań służby bhp w przedsiębiorstwach.
W czasie warsztatów pokazywać będziemy wiedzę poprzez wskazanie dobrych praktyk a przez pryzmat własnych i uczestników doświadczeń, będziemy wypracowywać skuteczne narzędzia poprawy warunków pracy.
Wspólnie z zaproszonymi specjalistami i praktykami postaramy się aby przepisy prawa były zrozumiałe, aby ich interpretacja była zgodna z intencją prawodawcy.
Naszym celem jest także jest konsolidacja środowiska pracowników służb bhp.
Wiedzy nie nabywa się RAZ na całe życie.
Kształcenie nowych umiejętności, nabywanie kompetencji jest stałym procesem.
AUTORSKI PROGRAM WSPIERANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP powstał właśnie w tym celu.

nasza Wiedza + nasze Umiejętności  + nasze Kompetencje = Twój sukces zawodowy!

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty przeznaczone dla pracowników służby bhp od  inspektora bhp, starszego inspektora bhp, specjalisty ds. bhp do głównego specjalisty ds. bhp.
W projekcie mogą uczestniczyć także pracodawcy wykonujący zadania służby bhp w swoim przedsiębiorstwie.
Zapraszamy także konsultantów bhp, ekspertów bhp, specjalistów bhp – posiadających Certyfikat uznania kompetencji lub pragnących przystąpić do procesu certyfikacji uznania swoich kompetencji w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

KORZYŚCI

Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy jej nie ma, dopóki się nie wydarzy.

                                                                                                 Alan Alexander Milne (z książki Kubuś Puchatek)

To motto prowadzonych przez specjalistów i praktyków warsztatów networkingowych, których celem jest dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania służb bhp w przedsiębiorstwach. To nie tylko czas służący pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu swojego warsztatu pracy, to także czas, który umożliwi budowanie swojej marki, jako skutecznego pracownika służby bhp.

Jest to czas na rozwiązywanie indywidualnych przypadków, rozpatrywanie także tych prawdopodobnych, przy jednoczesnym ćwiczeniu swoich umiejętności.

Gwarantujemy wiedzę, praktykę i miłą konstruktywną atmosferę przy małym co – nie – co.


ZAKRES TEMATYCZNY

1. Postępowanie wypadkowe.
2. Ryzyko zawodowe.
3. Środki ochrony indywidualnej – dobór, dokumentacja.
4. Prawo pracy.
5. Instruktor/wykładowca na kursach.
i inne wg zapotrzebowania