Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Awansowałeś i co dalej? Trening kompetencji dla nowych menedżerów

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie własnego stylu przywództwa, nabycie umiejętności zarządzania zespołem (od komunikacji po motywowanie i delegowanie zadań)

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów przygotowujący się do awansu, menedżerów z krótkim stażem w nowej roli oraz przedsiębiorców powiększających swoje zespoły.

KORZYŚCI

•Nabycie umiejętności z obszaru zarządzania zespołem
•Zdefiniowanie wizji siebie jako lidera
•Rozwój kompetencji komunikacji menedżerskiej
•Określenie kierunków i zasad działania zespołu
•Budowa autorytetu lidera w pracy zdalnej i hybrydowej

ZAKRES TEMATYCZNY

 
Moduł I
Rola lidera i menedżera
•Menedżer vs. lider
-Koncepcja przywództwa J. C Maxwella w praktyce
-Co to znaczy zarządzać: funkcje zarządzania wg. Fayola i Griffina
-Jak zarządzać skutecznie i efektywnie: inspiracje od  P.F. Druckera i S. Coveya
•Od roli specjalisty do roli menedżera i lidera
-Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
-Jakie kompetencje rozwijać w roli menedżera i lidera
-Jak zacząć przygodę z zarządzaniem – definiowanie wizji działania

Moduł II
Komunikacja menedżerska – fundament relacji z zespołem
•Podstawy asertywnej komunikacji interpersonalnej
-Zasady NVC jako zasady relacji z zespołem
-Trening techniki podstawowej – komunikat „JA” vs. TY
•Menedżerskie expose – jak komunikować wizję i zasady działania
-Kiedy stosować technikę expose
-Zasady – struktura wystąpienia expose
-Miniwarsztat – expose Uczestników szkolenia
•Udzielanie informacji zwrotnej
-Funkcje feedbacku w zarządzaniu: motywowanie, korygowanie, informowanie
-Zasady udzielania informacji zwrotnej
-Techniki udzielania informacji zwrotnej
-FUO vs. FUKO
-Cel i kontrakt psychologiczny – dobre praktyki feedbacku
-Technika feedforward

Moduł III
Niezbędnik zarządczy menedżera – delegowanie i motywowanie  w zespołach zdalnych i hybrydowych
•Ja jako lider ? – Autodiagnoza stylu zarządzania
•Podstawy MBO – praktyka efektywnego i skutecznego zarządzania przez cele
-Wyznaczanie celów wg. dr Gail Matthews
-Monitorowanie realizacji celu: zasady definiowania i stosowania KPI
•Delegowanie jako metoda kaskadyzacji celów
-“Twarde” i “miękkie” zasady delegowania
-Zarządzanie sytuacyjne wg. K Blancharda, a skuteczne delegowanie
-Miniwarsztat definiowania procedury rozmowy delegującej osadzonej w realiach zawodowych Uczestników szkolenia
•M&M’s – inspirujący eksperyment szkoleniowy z zakresu motywacji
•Wprowadzenie do współczesnego ujęcia motywacji w zarządzaniu
-Krótki przegląd teorii motywacji – na czym oprzeć swoje działanie
-Motywacja 3.0 wg. D. Pinka
-Burza mózgów: lista praktycznych działań motywujących osadzonych w realiach zawodowych Uczestników szkolenia

Moduł IV
Poligon menedżerski – praktyczny warsztat rozwiązań
•Analiza wyzwań zawodowych Uczestników i trening reagowania
-Przedstawienie przygotowanego wcześniej wg. określonego schematu case study (post-work dla Uczestników)
-Analiza problemu – dyskusja
-Brainstorming: wypracowanie rozwiązania
-Wstępne testowanie rozwiązania (np. symulacja rozmowy kontrolnej)