SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczeństwo dla pracowników liniowych SCC

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z omówieniem istotnych zagrożeń występujących w procesach pracy (w tym prac niebezpiecznych) wraz z profilaktyką ograniczania i/lub eliminacji skutków ich oddziaływania na pracownika.

Szkolenie prowadzone w ramach niezależnej certyfikacji dla organizacji stosujących outsourcing i zlecający wykonywanie określonych prac na zewnątrz.

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy liniowi pracujący lub wybierający się na projekty, na których wymagany jest certyfikat SCC (Safety for Contractors).

KORZYŚCI

Uzyskanie Certyfikatu SCC daje gwarancję zleceniodawcy prac i jego posiadaczowi – pracownikowi, że prace niebezpieczne są prowadzone przez kompetentny personel, legitymujący się odpowiednimi umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka szkolenia:
I. Prawo pracy, krajowe i obowiązujące w krajach Unii Europejskiej:

 • bezpieczeństwo pracy,
 • ochrona zdrowia,
 • ochrona środowiska

II. Wypadkoznawstwo:

 • wypadki i choroby zawodowe,
 • profilaktyka.

III. Kultura bezpieczeństwa:

 • promocja bezpiecznych metod pracy,
 • zasady pracy.

IV. Organizacja przedsiębiorstwa:

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy pracodawcy, kadry kierowniczej, pracownika,
 • procedury pracy i pozwolenia na pracę,
 • szkolenia w dziedzinie bhp.

V. Zagrożenia i środki ochrony przed ich skutkami:

 • podział czynników na niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,
 • środki ochrony indywidualnej – zasady doboru, stosowania.

VI. Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku pracy:

 • wyposażenie stanowiska pracy,
 • procesy technologiczne,
 • metody oceny,
 • środki profilaktyczne, plany poprawy warunków pracy.

VII. Sytuacje awaryjne:

 • sprzęt i środki,
 • postępowanie w sytuacjach zagrożenia,
 • systemy ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy.

VIII. Ochrona przeciwpożarowa i wybuchowa.

IX. Ergonomia stanowiska pracy.