SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI od A do … S

CELE SZKOLENIA

Szkolenie pomoże Państwu poznać podstawowe rodzaje zagrożeń oraz sposoby ochrony informacji
a także podnieść świadomość dotyczącą wartości posiadanych informacji przez Waszą organizację oraz
jej pracowników.

ADRESACI SZKOLENIA

· kierownicy zespołów na różnym szczeblu: grupy pracownicze, komórki organizacyjne, zespoły
projektowe
· pracownicy organizacji

KORZYŚCI

· uzyskanie aktualnej, praktycznej wiedzę dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
oraz prostych metod ochrony informacji
· usystematyzowanie wiedzy z zakresu zabezpieczania dokumentacji i systemów informatycznych
· zapoznanie się – na konkretnych, praktycznych przykładach – z metodami poprawy bezpieczeństwa
poprzez wprowadzenie lub udoskonalenie standardów ochrony informacji
· podniesienie świadomości dotyczącej wartości posiadanych informacji przez organizację

ZAKRES TEMATYCZNY

1) Czym jest bezpieczeństwo informacji w organizacji?
2) Przykłady kradzieży i wycieku danych
3) Prawne aspekty związane z bezpieczeństwem informacji
4) Zagrożenia przy korzystaniu z Internetu: poczta e-mail, strony www
5) „Najsłabsze ogniwo” – przykłady ataków socjotechnicznych / Jak się bronić?
6) Przykłady ataków socjotechnicznych (phishing / vishing)
7) Cyberprzestępczość – przykłady ataków np. ransomware
8) Zagrożenia związane z e-bankowością (konta, karty)
9) Dobre praktyki przy przeciwdziałaniu zagrożeniom – proste sposoby
10) Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) – przykładowe procedury